Ogłoszenie o II przetargu ofertowym - sprzedaż materiałów z odzysku należących do Gminy Brzeszcze (kostka brukowa)

W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa Gmina Brzeszcze ogłasza II przetarg ofertowy w 2020 r. na sprzedaż materiałów z odzysku należących do Gminy Brzeszcze.

Miejsce i termin składania ofert.

Pisemne oferty z podaniem ceny należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, do 3 września 2020 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów z odzysku. Nie otwierać przed 03.09.2020 r. przed godz. 10:00”. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć materiały do sprzedaży.
Kupujący przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest do oględzin oferowanych materiałów. Przystąpienie do przetargu na kupno ww. materiałów jest potwierdzeniem przez oferenta posiadania wiedzy co do ich jakości i stanu oraz akceptacji tego stanu i jakości.
Materiały będące przedmiotem sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy w Brzeszczach, w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w Brzeszczach, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu daty i godziny oględzin:
tel. 32/77 28 571, e-mail: [email protected]
lub
tel. 32 77 28 562, e- mail: [email protected]
Materiały znajdują się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Graniczna 48 w Brzeszczach oraz Oczyszczalni Ścieków ul. Św. Wojciecha 89 w Brzeszczach.

Wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w terminie do 3 września 2020 r. do godz. 10:00 (decyduje moment wpływu środków na konto sprzedającego) na konto nr 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 z dopiskiem „Wadium na zakup materiału z odzysku należącego do Urzędu Gminy w Brzeszczach”.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia, na konta bankowe wskazane w ofertach.

Ogłoszenie o przetargu oraz formularze zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJ oraz poniżej, w załączeniu do komunikatu.
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies