Nowa praca w lepszym klimacie - pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, szkolenia, doradztwo, dotacje

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej SA z siedzibą w Chrzanowie
 

Cel projektu:
Projekt ma na celu łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie. Głównym celem projektu będzie poprawa sytuacji społecznej 250 osób (m.in. poprzez podjęcie pracy/kontynuowanie pracy/uzyskanie kwalifikacji itd) z grup docelowych po opuszczeniu projektu, poprzez objęcie wsparciem w projekcie ww. grup docelowych.


Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest dla 885 Uczestników Projektu (w tym 416 kobiet oraz 469 mężczyzn)  pracujących lub mieszkających lub uczących się terenie Małopolski Zachodniej (powiat oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki).

Między innymi są to:
 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy,
 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • osoby nieaktywne (bierne) zawodowo zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami wyżej wymienionymi,
 • osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej - bez względu na status na rynku pracy
 • pracodawcy pochodzący z Małopolski Zachodniej oraz ze Śląska z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych

Formy wsparcia:
W ramach projektu Uczestnik/Uczestniczka projektu ma możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci:
 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie motywacyjne, w tym psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • subsydiowane zatrudnienie
 • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
 • dodatki relokacyjne

Dokumentacja projektowa i szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych zadań znajdują się na stronie www.nowapraca.marr.pl

Kontakt:

Lider Projektu:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR)
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 1 (1 piętro, pokój nr 4 i 4a)
tel. 785 051 374
e-mail: [email protected]
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 
Partnerzy Projektu:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
tel. 797 780 184
e-mail: [email protected]
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (CBMZ)
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarczej 24
tel.: 33 844 73 44
e-mail: [email protected]
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
tel. 33-847-54-75
e-mail: nowapracawlepszymklimacie@szih.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies