Rekrutacja do pracy w biurze LGD "Dolina Soły"

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z siedzibą w Rajsku, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa 

Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę w wymiarze - pełny etat
 
Wymagania konieczne:
  1. Obywatelstwo polskie
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty
  4. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia 
  5. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
  6. Znajomość przepisów prawa unijnego i polskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 szczególnym nastawieniem na podejście LEADER


Mile widziane:
  1. Znajomość co najmniej jednego języka obcego (język angielski i język niemiecki pożądane) w stopniu komunikatywnym, poparta odpowiednimi certyfikatami
  2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów z wykorzystaniem środków unijnych lub krajowych. 
  3. Prawo jazdy kat. B
 
Zakres obowiązków:

 
1. organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń i doradztwa,
2. przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją doradczą/szkoleniową,
3. realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,
4. pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji ,
5. pomoc wnioskodawcom w rozliczaniu projektów,
6. przygotowywanie raportów dotyczących realizacji projektów,
7. wykonywanie zadań związanych z realizacją planu komunikacji,
8. monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,
9. opracowywanie projektów zmian w statucie, LSR oraz regulaminach,
10. rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków oraz prac powierzonych,
11. informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
12. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu animację lokalną, wsparcie grup defaworyzowanych i aktywizację mieszkańców obszaru LSR,
13. obsługa Rady, Walnego Zebrania Członków, Zarządu,
14. realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura oraz Zarząd.
 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko proszone są o dostarczenie listu motywacyjnego oraz CV (z dopisaną klauzulą: „"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" osobiście lub pocztą w terminie do 22.05.2020 do godziny 15.00 do siedziby Stowarzyszenia – Rajsko ul. Edukacyjna 9.

Dokumenty aplikacyjne powinny zostać dostarczone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: 
Specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

Ogłoszenie do pobrania - KLIKNIJ
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies