Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o rozprawie administracyjnej w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu)

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w zw. z art. 91 § 3 i 92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej w ramach przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toku postępowania administracyjnego  zainicjowanego wnioskiem z dnia 21.05.2015 r:. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

Rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godzinie 1600 w małej hali sportowej budynku Powiatowego Zespołu Szkół  Nr 2 Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  przy ul. Bema  8 w Oświęcimiu.   

Ze względu na ogłoszony na terenie RP stan epidemii w związku z zakażeniami wirusami SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. Dz. U. 2020.491) oraz  obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. 2020.1356)  rozprawa administracyjna przeprowadzona zostanie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego to jest w szczególności z:  zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa, pomiarem temperatury przed wejściem na halę, obowiązkową dezynfekcją rąk oraz z zachowaniem dystansu społecznego, który ogranicza maksymalną ilość osób uczestniczących w rozprawie do 100. 

Szczegółowe informacje: www.powiat.oswiecim.pl

 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies