Od 25 stycznia 2022 roku zmiany w Programie "Czyste Powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" na nowych zasadach, zgodnie z którymi bezzwrotna dotacja do wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji może wynieść nawet do 69 tysięcy złotych. Uprawnione osoby wniosek mogą złożyć za pośrednictwem Gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze".
Beneficjentem Programu w części dotyczącej podwyższonego do 69 tysięcy złotych poziomu dofinansowania może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
osoba, która ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:
 • serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym)
  lub
 • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW konieczne dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.
 
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
 • za pośrednictwem urzedów gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW
  lub
 • poprzez wysyłkę listowną do  WFOŚiGW w Krakowie (za pośednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.)
  lub
 • bezpośrednio do WFOŚiGW w Krakowie (adres:  ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków)

Iinformacje dotyczące naboru wniosków zamieszczono na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - KLIKNIJ

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie "Czyste Powietrze" mogą skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Brzeszczach oraz usykać bezpłątną pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.
W celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku należy skontaktować się z Gminnym Punktem konsultacyjno-informacyjnym Programu "Czyste Powietrze"
gminny punkt telefon 32 77 28 508
 

 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies