Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania - nabór ankiet od mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji

Burmistrz Brzeszcz informuje, iż do 20 grudnia 2016 roku trwa nabór ankiet od mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania.
Planowany termin realizacji programu polegającego na wymianie pieców to 2017 i 2018 rok. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W związku z pozytywną oceną karty projektu zgłoszonej przez Gminę Brzeszcze do ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) oraz Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Burmistrz Brzeszcz informuje o możliwości uzyskania poprzez Gminę dofinansowania w zakresie:

1. wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe na nowoczesne kotły węglowe wraz z możliwością wykonania wewnętrznych instalacji w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz budynkach wielorodzinnych
2.wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe wraz z możliwością wykonania wewnętrznych instalacji w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz budynkach wielorodzinnych

 
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM 2014-202 dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosić będzie 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8000 PLN.
W przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia można dodatkowo uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000,00 zł (w przypadku montażu piecy węglowych) oraz w wysokości do 6.000,00 zł (w przypadku montażu kotłów gazowych).

Dofinansowanie jest uwarunkowane od wyników oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Koszt oceny energetycznej budynku, w którym wykonana zostanie wymiana źródła ciepła ponoszony będzie przez Województwo Małopolskie ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nie będą ponosić w związku z oceną energetyczną żadnych dodatkowych kosztów.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM 2014-202 mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania do wymiany źródłe ciepła zobowiązani będą:
1. przed podpisaniem umowy przyznania dofinansowania poddać się ocenie energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródłą ogrzewania,
2. wykonać modernizację energetyczną budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ogrzewania, w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej budynku (jeżeli tego rodzaju konieczność wynikać będzie z przeprowadzonej oceny energetycznej).


W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020 został przyjęty minimalny standard efektywności energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku, gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).
Dodatkowo informujemy iż wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.

Przed uzyskaniem środków na realizację zadania na wymianę źródła ciepła koniecznym jest złożenie przez mieszkańców do Urzędu Gminy w Brzeszczach ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie dotyczącym ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze.

Ankieta ma charakter sondażowy. Na jej podstawie oszacowane zostanie zainteresowanie mieszkańców Gminy pozyskaniem dofinansowania. Ponadto na podstawie złożonych ankiet sporządzona zostanie lista osób, których budynki w pierwszej kolejność poddane zostaną ocenie energetycznej, stanowiącej podstawę przyznania dofinansowania.
Planowany termin realizacji programu polegającego na wymianie pieców to 2017 - 2018 rok. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ankietę należy odesłać na adres: Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze lub dostarczyć osobiści do Urzędu Gminy w terminie do dnia 20 grudnia 2016r.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies