Nie truj! Wymień piec

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla Małopolski piece na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3 muszą być wymienione do końca 2022 roku! Mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach Programu "Czyste Powietrze", z ulgi termomodernizacyjnej lub z programu gminnego. W budżecie Gminy Brzeszcze w 2021 roku zabezpieczono na ten cel ponad 342 tysiące złotych. Dotacje zostaną udzielone do wymiany 85 pieców.
Przypominamy! Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla Małopolski, podjętej w styczniu 2017 roku przez Zarząd Województwa Małopolskiego - KLIKNIJ,  wprzypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Oznacza to, że piece na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3 muszą być zliwkidowane do końca 2022 roku!

Obecnie istnieje możliwość skorzystania z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów. W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – konieczna będzie wymiana urządzeń we własnym zakresie.


Gdzie uzyskać pomoc finansową na wymianę pieca?
 

Program „Czyste Powietrze”

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą mogą pozyskać dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Program „Czyste Powietrze” w Małopolsce wdrażany jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowe informacje: www.wfos.krakow.pl oraz www.czystepowietrze.gov.pl

Ogólnopolska infolinia informacyjna Programu „Czyste Powietrze” – 22 / 340 40 80 (infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).

Infolinia Programu „Czyste Powietrze” uruchomiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 12/422 94 90 wew. 2 (infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).


Ulga termomodernizacyjna

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek: według skali podatkowej (17% lub 32%) lub według 19% stawki podatku liniowego lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż  53 000 zł. Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Podatnicy rozliczający się według skali 17%, mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku, podatnicy rozliczający się według stawki 19% mogą otrzymać do 10 070 zł zwrotu, natomiast podatnicy rozliczający się według stawki 32% mogą otrzymać do 16 960 zł zwrotu.

Punkt informacyjny – infolinia Krajowej Informacji Skarbowej tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) oraz tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych) www.podatki.gov.pl

Gminny program dotacji do wymiany kotłów

Rada Miejska w Brzeszczach w lutym 2021 roku podjęła uchwałę ws. sprawie udzielania osobom fizycznym dotacji na zmianę systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne.

Zgodnie z regulaminem programu (plik w załączeniu) mieszkańcy Gminy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację do wymiany źródła ogrzewania budynku mieszkalnego.
Jakie sposoby ogrzewania mogą zostać sfinansowane z dotacji gminnej? Są to:
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze,
  • zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
  • zakup i montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
  • zakup i montaż kotła na biomasę - pellet drzewny,
  • wykonanie ogrzewania elektrycznego – zakup i montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła).
Dotacja udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania, w wysokości maksymalnie
4 032,25 zł, jednak nie więcej niż 70% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę, obliczonych na podstawie przedstawionych faktur i rachunków.


Warunkiem ubiegania się o dotację jest złożenie do Urzędu Gminy ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie dotyczącym ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze (plik w załączeniu).

Realizacja programu w 2021 roku jest kontynuacją programu z 2020 roku, czyli ankiety już złożone przez mieszkańców do Urzędu także będą rozpatrywane, przy czym realizację w 2021 roku rozpoczyna się od pozycji nr 162, na której zakończono realizację dofinansowań w 2020 roku.

Ze względu na brak możliwości finansowania od 1 stycznia 2021 roku ze środków publicznych kotłów na węgiel (ekogroszek) osoby, które złożyły wcześniej ankietę dotyczącą chęci uczestnictwa w programach dofinansowań na kotły węglowe powinny złożyć nową ankietę, ze wskazaniem nowego-zmienionego źródła ogrzewania (innego niż węgiel).

Zgodnie z kolejnością złożonych ankiet mieszkańcy uprawnieni do uzyskania dotacji składają wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, określającymi zares realizowanej inwestycji. Na tej podstawie przygotowana będzie umowa dotacji.

UWAGA!
Zgodnie z zapisami Regulaminu dotacja nie zostanie przyznana na zadania wykonane przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji oraz przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji, a także na zakup i montaż proekologicznego źródła ciepła w budynku mieszkalnym, w tym nowo wybudowanym, w którym nie jest zainstalowane i nie funkcjonuje stare źródło ciepła.

Wzory dokumentów zamieszczono w załączeniu. W wersji papierowej można je otrzymać w Urzędzie Gminy w Brzeszczach. 

Szczegółowych informacji o zasadach otrzymania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Gminy w Brzeszczach – tel. 32 77 28 557.

 

baner
baner "Nie truj! Wymień piec" - Brzeszcze - Bór
baner
baner "Nie truj! Wymień piec" - Szkoła Podstawoa nr 1
baner
baner "Nie truj! Wymień piec" - Jawiszowice
baner
baner "Nie truj! Wymień piec" - Przecieszyn
baner
baner "Nie truj! Wymień piec" - Zasole
baner
baner "Nie truj! Wymień piec" - Jawiszowice

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies