Wybór najemcy hali warsztatowej przy ul. Ofiar Oświęcimia

19.08.2014
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Z 2014r. poz. 518 ze zmianami), Uchway Rady Miejskiej Nr XIV/145/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres dłuzszy niż trzy lata, Regulaminu przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 37/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 września 2005r., który znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy hali warsztatowej


stanowiącej własność Gminy Brzeszcze, położonej w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia na nieruchomościach oznaczonych numerami działek 1518/19 i 1518/22, zapisanych w księdze wieczystej KR1E/00050590/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oswięcimiu.
 1. Opis hali warsztatowej:
  • budynek o konstrukcji stalowej
  • pow. użytkowa: 2055,90 m2, pow. zabudowy: 1935,03 m2, kubatura budynku: 20 104,96 m3
  • hala wyposażona jest w instalacje: centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną, alarmową
  • hala wyposażona jest w suwnicę o udźwigu 8 ton, wysokości do szyn 6,25 m, szerokości 16 m
 2. Hala w chwili obecnej oddana jest w najem, rozwiązanie niniejszej umowy najmu nastąpi z dniem 30 września 2014 r.
 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Brzeszcze hala warsztatowa leży w obszarze usług nieuciążliwych oznaczonych symbolem B.113 UN. i przeznaczona jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej warsztatowo – magazynowej.
 4. Hala warsztatowa przeznaczona jest do oddania w najem na okres 5 lat.
 5. Przyszły najemca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenie na użytkowanie hali warsztatowej zgodnie z obowiazującymi przepisami w tym zakresie.
 6. Przyszły najemca we własnym zakresie nawiąże umowy z dostawcami mediów i będzie ponosił koszty z tego tytułu.
 7. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 września 2014r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
 8. Cena wywoławcza stawki czynszu za najem hali warsztatowej wynosi:
  6,00 zł/m2 netto
  Wylicytowana kwota będzie stanowiła stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej hali warsztatowej i będzie powiększona o należny podatek VAT
 9. Wadium – 6 170,00 zł
 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 2 września 2014r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach
  • złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 do dnia 2 września 2014 r. do godz. 1200 pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z regulaminem przetargu oraz z projektem umowy najmu na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 19 sierpnia 2014r. do dnia 2 września 2014r.


Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na halę warsztatową będącą przedmiotem przetargu.


Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 77 28 573, 77 28 570.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies