Sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Nosala

19.08.2014
Burmistrz Brzeszcz
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 1189/38 o powierzchni 2549 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Nosala, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00024681/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze. Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu usytuowany jest budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 199m2.
Budynek położony na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, ze względu na swój stan techniczny przeznaczony został do rozbiórki na podstawie Decyzji Nr 312/11 z dnia 16.05.2011r. Starosty Oświęcimskiego.

W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze działka 1189/38 odległa do 7,5m od osi ul. Nosala położona jest w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi lokalnej, oznaczonym symbolem L1x2, odległa do 10m od osi torów kolejowych w obszarze komunikacji kolejowej, oznaczonym symbolem KK, pozostała część w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonym symbolem B.149.M3. Ponadto parcela znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV” a zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego przeważająca jej część w terenie ciągu ekologicznego.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.

Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
  1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 września 2014r. o godzinie 1100 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 97 000,00 zł (wylicytowana cena nieruchomości na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT).
  3. Wadium: 9 700,00 zł.
  4. Postąpienie netto: nie mniej niż 1% tj. 970,00 zł
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 22 września 2014r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.
  6. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 19.08.2014r. do dnia 22.09.2014r.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies