Lachowicka ogłoszenie o I przetargu

2.07.2014
Burmistrz Brzeszcz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 2708/2 o powierzchni 736 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Lachowickiej, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00011003/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.
Na nieruchomości usytuowana jest połowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej pomieszczeń 30,07 m², powierzchni zabudowy 51,92 m² i kubaturze 175,00 m³.


Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wewnętrznej ul. Lachowicka.


W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze działka 2708/2 położona jest w około 81% w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej oznaczonym symbolem B.12.M3., pozostała część w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowej /ul. Lachowickiej/, oznaczonym symbolem D1x2. Ponadto działka znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV” oraz w planowanym Obszarze Szczególnej Ochrony (OSO) wskazanym w Opracowaniu Natura 2000 („Stawy w Brzeszczach” i „Dolina Dolnej Soły”).
 1. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
   
 2. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
   
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2014r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
   
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 000,00 zł (wylicytowana cena nieruchomości na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT).
   
 5. Wadium: 3 300,00 zł.
   
 6. Postąpienie: nie mniej niż 1% tj. 330,00 zł.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2014r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach).
   
 2. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 2.07.2014r. do dnia 20.08.2014r.


Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies