Przetarg ustny nieograniczony Siedliska

19.05.2014
Burmistrz Brzeszcz ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych położonych w Brzeszczach przy ul. Siedliska


Lp Nr działki Powierzchnia w m2 Nr KW Cena wywoławcza nieruchomości* Wysokość wadium Godzina przetargu
1 2 3 4 5 6 7
1 1510/9 1073 KR1E/00042031/6 43 000,00 zł 4 300,00 zł 900
2 1510/10 1068 KR1E/00042031/6 43 000,00 zł 4 300,00 zł 930
3 1510/11 1068 KR1E/00042031/6 43 000,00 zł 4 300,00 zł 1000
4 1510/12 1037 KR1E/00042031/6 42 000,00 zł 4 200,00 zł 1030
* wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o 23% VAT
Otoczenie nieruchomości dostępne jest w obszarze ulicy Siedliska do uzbrojenia w zakresie sieci wodociągowej, gazowej oraz sieci elektrycznej.


W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze nieruchomości gruntowe, będące przedmiotem przetargu położone są pasem szerokości około 5 m wzdłuż swej północnej granicy w obszarze usługowo - przemysłowym oznaczonym symbolem B.107.UP pozostała część w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonym symbolem B.118.M3. Ponadto nieruchomości położone są w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.


 1. Nieruchomości nie są obciążone prawem osób trzecich.
   
 2. Nieruchomości są wolne od zobowiązań.
   
 3. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 3 lipca 2014r. w godzinach ustalonych w tabeli w kolumnie 7, w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
   
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 25 czerwca 2014r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach

  Uwaga!
 5. W przypadku wpłaty wadium na wybrane działki należy podać ich numery.
 6. Wpłacenie wadium w wysokości 17 100,00 zł upoważnia do brania udziału we wszystkich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości wymienionych w tabeli w wierszach od 1 do 4.
   
 7. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 19.05.2014r. do dnia 25.06.2014r.


Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.


W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies