Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż agregatu prądotwórczego

23.04.2010
: 23.04.2010

Burmistrz Brzeszcz  
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż agregatu prądotwórczego
typ 62ZPPb  52H12  rok produkcji 1989 stanowiącego własność Gminy Brzeszcze
 1. Agregat prądotwórczy będący przedmiotem przetargu składa się z:
  a) silnika spalinowego typ 52H12  nr: 2177723  P-235kW  produkcji ZM PZL Wola Warszawa (silnik wymaga remontu),
  b) prądnicy głównej typ A355S04 04T nr 9600609 P=250kW  f-50Hz produkcji MEZ1 FRENSTAT CSRS,
  c) chłodnicy oleju typ 5-912-123-0 nr 42206 produkcji FUO Rumia,
  d) chłodnicy silnika symbol 058 nr 03 produkcji PZL Kraków.
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10.05.2010r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
 3. Cena wywoławcza agregatu wynosi: 3 630,00 zł.
 4. Wadium: 400 zł.
 5. Licytowany środek trwały zwolniony jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust, 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz 535z późn. zm./.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 6.05.2010r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach BS  O/Brzeszcz nr: 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach) lub w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach w godzinach otwarcia kasy (gotówką).
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia agregatu.

Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży i najpóźniej w terminie dziesięciu dni od dnia zakończenia przetargu.  
W przypadku uchylenia się osoby która wygra przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.   
    
Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz agregatu będącego przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.
    
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies