Przetarg II lokal mieszkalny w Zasolu Kostka Jagiełły

23.02.2010
: 23.02.2010

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31  poz. 266 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXIII/381/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia  24 listopada 2009 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeszcze,  Uchwały Nr XXXIII/382/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeszcze na lata 2010 – 2014 oraz  „Regulaminu przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych i garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i  niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brzeszcze” zatwierdzonego Zarządzeniem nr 37/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 września 2005r.

 
Burmistrz Brzeszcz
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na wybór najemcy lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego znajduje się na pierwszym piętrze budynku wielofunkcyjnego, z wydzieloną częścią mieszkalną. Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej numerem działki 1920/19 stanowiącej własność Gminy Brzeszcze,  położonej w Zasolu przy ul. Kostka Jagiełły 6.
 1. Opis lokalu mieszkalnego:
  a) lokal składa się z następujących pomieszczeń:
  - trzech pokoi o powierzchni użytkowej odpowiednio: 24,64 m 2, 13,48 m2, 22,75 m2.
  - kuchni o powierzchni użytkowej 9,15 m2
  - łazienki z wc o powierzchni użytkowej 4,66 m2
  - garderoby o powierzchni użytkowej 2,12  m2
  - przedpokoju o powierzchni użytkowej 6,41 m2
  - korytarza o powierzchni użytkowej 4,61  m2
  Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 87,82  m2.
  b) lokalowi przyporządkowane jest pomieszczenie przynależne:
  - piwnica o pow. 15,78 m2
  - c)lokal wyposażony jest w następujące instalacje:
  - energii elektrycznej i wodociągową podłączone do sieci miejskiej,
  - kanalizacyjną podłączoną do zbiornika bezodpływowego,
  - centralnego ogrzewania zasilanego z lokalnej kotłowni,
  - telefoniczną.
 2. Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na czas nieoznaczony.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 marca 2010 r. w Urzędzie Gminy
  w Brzeszczach ul. Kościelna 4, pokój 127 o godzinie 900.
 4. Cena wywoławcza stawki czynszu lokalu wynosi: 5,94 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Wylicytowana kwota będzie stanowiła stawkę czynszu 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
  mieszkalnego.
 5. Najemca oprócz czynszu będzie ponosił opłaty niezależne od właściciela (media).
 6. Wadium -  500,00 zł.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) Wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 22 marca 2010 r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach - nr BS Miedźna O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach) lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.
  b) Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, do dnia 22 marca 2010 r. (w godzinach pracy Urzędu)   pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z projektem umowy najmu  lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
   
Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu.

Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, osobiście w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (0-32) 7728570, 7728573.

Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies