Przetarg na wybór najemcy lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Kostka Jagiełły w Zasolu

6.02.2010
: 21.01. 2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
    Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXIII/381/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeszcze,  Uchwały Nr XXXIII/382/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeszcze na lata 2010 – 2014 oraz  „Regulaminu przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych i garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i  niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brzeszcze” zatwierdzonego Zarządzeniem nr 37/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 września 2005r.
 
Burmistrz Brzeszcz
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na wybór najemcy lokalu mieszkalnego

    
Lokal mieszkalny przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego znajduje się na pierwszym piętrze budynku wielofunkcyjnego, z wydzieloną częścią mieszkalną. Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej numerem działki 1920/19 stanowiącej własność Gminy Brzeszcze,  położonej w Zasolu przy ul. Kostka Jagiełły 6.
 1. Opis lokalu mieszkalnego:
  a) lokal składa się z następujących pomieszczeń:
  - trzech pokoi o powierzchni użytkowej odpowiednio: 24,64 m 2, 13,48 m2, 22,75 m2.
  - kuchni o powierzchni użytkowej 9,15 m2
  - łazienki z wc o powierzchni użytkowej 4,66 m2
  - garderoby o powierzchni użytkowej 2,12  m2
  - przedpokoju o powierzchni użytkowej 6,41 m2
  - korytarza o powierzchni użytkowej 4,61  m2
 2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 87,82  m2
  a) lokalowi przyporządkowane jest pomieszczenie przynależne:
  - piwnica o pow. 15,78 m2
  b) lokal wyposażony jest w następujące instalacje:
  - energii elektrycznej i wodociągową podłączone do sieci miejskiej,
  - kanalizacyjną podłączoną do zbiornika bezodpływowego,
  - centralnego ogrzewania zasilanego z lokalnej kotłowni,
   - telefoniczną.
 3. Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na czas nieoznaczony.
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 lutego 2010 r. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, pokój 127 o godzinie 900.
 5. Cena wywoławcza stawki czynszu lokalu wynosi:5,94 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Wylicytowana kwota będzie stanowiła stawkę czynszu 1m2 powierzchni użytkowej lokalumieszkalnego.
 6. Najemca oprócz czynszu będzie ponosił opłaty niezależne od właściciela (media).
 7. Wadium - 500,00 zł
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) Wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 12 lutego 2010 r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach - nr BS Miedźna O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach) lub w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.
  b) Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, do dnia 12 lutego 2010 r. (w godzinach pracy Urzędu)   pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z projektem umowy najmu  lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargui przyjmuje go bez zastrzeżeń.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu. Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, osobiście w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (0-32) 7728570, 7728573.

Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.


Brzeszcze, 20 styczeń 2010 r.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies