Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Piekarskiej 1505/73

9.09.2010
: 09.09.2010

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., uchwały Nr XLVII/434/2002 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ulicy Piekarskiej – działka numer 1505/73 i ustanowienia służebności na gruncie stanowiącym własność Gminy Brzeszcze a także Zarządzenia nr 32/2010 Burmistrza Brzeszcz z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
Burmistrz Brzeszcz
ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki pgr 1505/73 o powierzchni 2 582 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Piekarskiej, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00044654/3 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.

Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona prawem osób trzecich.
  1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obszarze usługowo – przemysłowym, oznaczonym symbolem B.107.UP. oraz w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.
  2. Dojazd do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbywać się będzie przez działkę pgr 1505/78, na której ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa w postaci przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 m wzdłuż granicy działki pgr 1505/51.
  3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 listopada 2010r. o godzinie 1030 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90 540,00 zł.
  5. Wadium: 9 054,00 zł.
  6. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości zostanie powiększona o 22% VAT.
  7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 4 listopada 2010r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.
    Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.
 
    W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
 
    Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.
 
    Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.
 
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

 
Wywieszono w dniu 8.09.2010r.
Zdjęto w dniu.......................................

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies