Zjadliwa grypa ptaków (HAPI) w woj. bielskim - wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii (styczeń 2022)

W związku z potwierdzeniem wystąpienia w dniu 28 grudnia 2021 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HAPI) w dwóch gospodarstwach utrzymujących drób w miejscowości Bestwinka, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu wydał rozporządzenie w sprawie zasad postępowania na terenie obszaru zagrożonego wystąpieniem tej groźnej dla ptaków choroby. Obszar zagrożenia wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków obejmuje znaczną część Gminy Brzeszcze.Rozporządzenie nr 1/CHZ/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oświęcimskiego - KLIKNIJ ustanawia się obszar objęty ograniczeniami – obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, za który uznaje się teren ograniczony:
 
a) od strony zachodniej: od ul. Janowiec (m. Jawiszowice) do najbliższego sąsiedztwa z rz. Wisłą, następnie w kierunku północnym rz. Wisłą do północnej granicy starorzecza Wisły;

b) od strony północnej: od starorzecza Wisły drogą gruntową w kierunku południowo wschodnim do ul. Olszynki (m. Brzeszcze), następnie dalej ta ulicą do skrzyżowania z ul. Nazieleńce do skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Ofiar Oświęcimia (droga wojewódzka nr 933), następnie ul. Ofiar Oświęcimia w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Jana Nosala;

c) od strony wschodniej: od ul. Jana Nosala w kierunku południowym a następnie ul. Graniczną do granicy z torami kolejowymi (tory kolejowe Kopalni Brzeszcze), następnie prostopadle przez tory kolejowe granica śródleśną w kierunku południowo wschodnim w stronę strzelnicy myśliwskiej KŁ „Ryś” Brzeszcze w lesie Jawiszowickim, następnie droga śródleśną prowadzącą od strzelnicy do ul. Łęckiej (droga wojewódzka nr 949) w m. Zasole, następnie w stronę południowa ciekiem wodnym Młynówka w kierunku stawów Wrotnów, następnie przez stawy Wrotnów granicą polno-leśną woj. małopolskiego i śląskiego do ul.
Wilamowskiej (m. Jawiszowice);

d) od strony południowej: od ul. Wilamowskiej (m. Jawiszowice) w stronę zachodnią do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, następnie dalej tą ulicą w kierunku zachodnim, następnie granica leśną województwa małopolskiego i śląskiego w kierunku północnym do ul. Jedlina, następnie ul. Jedlina w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Bielską, następnie ul. Bielską w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Faracką, dalej ul. Faracką w stronę zachodnią przechodzącą w ul. Łękawka, następnie ul. Łękawka do skrzyżowania z ul. Janowiec.

mapka obszaru zagrożonego
 
Na obszarze zagrożonym, we wszystkich zakładach, w których utrzymywane są ptaki nakazuje się:
 1. trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt – w tym zwierząt dzikich;
 2. zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów oraz niezwłoczne zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu wszelkich danych dotyczących wzrostu zachorowalności lub upadkowości lub znacznego spadku produkcyjności;
 3. zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
 4. zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z utrzymywanymi ptakami bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się choroby;
 5. prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Oświęcimiu na jego wniosek;
 6. unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych utrzymywanych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr
  1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE. L. z 2009 r.Nr 300, str. 1 z późn. zm.)
 
Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
 1. przemieszczania utrzymywanych ptaków z zakładów i do zakładów;
 2. odnowy populacji ptaków łownych;
 3. organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń utrzymywanych ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
 4. przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;
 5. przemieszczania świeżego mięsa i podrobów, pochodzących od utrzymywanych ptaków i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki;
 6. przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładów;
 7. przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;
 8. przemieszczania obornika, w tym zużytej ściółki i używanej ściółki, pochodzących od utrzymywanych ptaków z zakładów;
 9. przemieszczania skór, skórek i piór pochodzących od utrzymywanych ptaków z zakładów/

Transport zwierząt i produktów przez obszar zagrożony powinien być realizowany:
 1. bez zatrzymywania lub rozładunku na tym obszarze;
 2. w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych; oraz
 3. unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są ptaki.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies