Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul Piastowskiej i Ofiar Oświęcimia

23.10.2008
: 23.10.2008

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005 r., Uchwały Nr XIX/218/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Brzeszczach.

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerami działek:
 • pgr 733/3    o powierzchni    4 192 m2, zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr 24 801 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu,
 • pgr 701/4    o powierzchni    2 328 m2, zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr 24 801 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu,
 • pgr 701/3    o powierzchni    897 m2, zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr 42 033 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu,
stanowiących własność Gminy Brzeszcze.
 1. Nieruchomość niezabudowana będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Brzeszczach przy ul Piastowskiej i ul. Ofiar Oświęcimia.
 2. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
 3. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Brzeszcze „Osiedla im. I. Paderewskiego w Brzeszczach - Jawiszowicach” nieruchomość:
  - pgr 733/3 - w fragmencie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla im. I. Paderewskiego w Brzeszczach – Jawiszowicach – uchwała Nr XXII/183/2000 – odległa do 12,5m od osi ul. Ofiar Oświęcimia leży w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi głównej, oznaczonym symbolem G1x2, odległa od osi ul. Ofiar Oświęcimia w części wschodniej do około 80m a w części zachodniej około 100m, w strefie usługowo - mieszkaniowej z wymogiem realizowania obiektów zawierających przynajmniej połowę powierzchni o funkcji usługowej, nieuciążliwej, oznaczonej symbolem 29.UM. W fragmencie objętym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze - uchwała Nr XXXIII/313/05, pasem szerokości do 6m wzdłuż swej północnej granicy  w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowej, oznaczonym symbolem D 1x2, pozostała część w obszarze usług nieuciążliwych , oznaczonym symbolem B.296.UN.
  - pgr 701/3 - objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla im. I. Paderewskiego w Brzeszczach – Jawiszowicach – uchwała Nr XXII/183/2000 położona jest w strefie usługowo - mieszkaniowej z wymogiem realizowania obiektów zawierających przynajmniej połowę powierzchni o funkcji usługowej, nieuciążliwej, oznaczonej symbolem 29.UM.
  - pgr 701/4 - w części północno - zachodniej (objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze – uchwała Nr XXXIII/313/05) działka położona jest w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowej, oznaczonym symbolem D 1x2, pozostała przeważająca część (objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla im. I. Paderewskiego w Brzeszczach – Jawiszowicach – uchwała Nr XXII/183/2000) w strefie usługowo - mieszkaniowej z wymogiem realizowania obiektów zawierających przynajmniej połowę powierzchni o funkcji usługowej, nieuciążliwej, oznaczonej symbolem 29.UM.
  Ponadto działki położone są w terenie górniczym.”Brzeszcze IV”.
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2008 r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
 5. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 304 300,00 zł., w tym:
  - cena działki  pgr 733/3 - 172 000,00 zł,
  - cena działki  pgr 701/3 -  36 800,00 zł,
  - cena działki  pgr 701/4 -     95 500,00 zł,
 6. Wadium: 30 430,00 zł.
 7. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości zostanie powiększona o 22% VAT.
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 18 listopada 2008r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach:
  - gotówką,
  - w obligacjach Skarbu Państwa,
  - lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies