Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokali uzytkowych (garaże na motory) - ul. Dworcowa

1.04.2008
: 01.04.2008

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., Uchwały XI/124/07 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 października 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym w Brzeszczach przy ulicy Dworcowej 14

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali użytkowych (garaże na motory)


oznaczonych:


Lp

Nr lokalu użytkowego

Pow. lokalu w m2

Udział w nieruchomości wspólnej

Nr działki

Pow. działki w   m2

Nr Kw

Cena wywoławcza lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu w zł

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

43

3,90

39/23 386

758/573

834

45 096

(prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu)

540,00 zł

100,00 zł

900

2

44

3,90

39/23 386

540,00 zł

100,00 zł

920

3

45

3,80

38/23 386

510,00 zł

100,00 zł

940

4

46

4,50

45/23 386

605,00 zł

110,00 zł

1000

5

47

4,50

45/23 386

605,00 zł

110,00 zł

1020

6

48

4,40

44/23 386

590,00 zł

110,00 zł

1040

7

49

5,90

59/23 386

790,00 zł

150,00 zł

1100

8

50

5,90

59/23 386

790,00 zł

150,00 zł

1120

9

51

4,70

47/23 386

630,00 zł

120,00 zł

1140

10

52

4,80

48/23 386

640,00 zł

120,00 zł

1200


stanowiące własność Gminy Brzeszcze.

1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze wymieniony budynek wielolokalowy leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym symbolem J 13 M1.

2. Lokale wyposażone są w instalację oświetleniową, zbywający jednak  nie zapewnia dostaw energii elektrycznej. W lokalach zlokalizowane są wyciory kominowe stanowiące część wspólną nieruchomości. Nabywcy lokali zobowiązani są do ich udostępnienia ich odpowiednim służbom w celu przeprowadzenia kontroli okresowych, konserwacji lub usunięcia awarii.
Lokale wymagają wykonania drobnych napraw oraz odświeżenia powłok malarskich.

3. Lokale nie są obciążone prawem osób trzecich.

4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 maja 2008r. w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, gotówką w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 2 maja 2008r.

Uwaga!!
Wpłacenie wadium w wysokości 1 170,00 zł upoważnia do brania udziału we wszystkich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali użytkowych wymienionych w tabeli w wierszach od 1 do 10.
W przypadku wpłaty wadium na wybrane lokale użytkowe należy podać ich numery.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu ponosi nabywca.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz 535 z późn. zm./
Nabycie lokalu przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies