Ogłoszenie o przetargu II ul.Narutowicza 23 - sprzedaż lokali użytkowych (garaże na motory)

25.06.2008
: 25.06.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., Uchwały XI/127/07 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 października 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym w Brzeszczach przy ul. Gabriela Narutowicza 23.Burmistrz Brzeszcz
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali użytkowych (garaże na motory)

oznaczonych:

Lp

Nr lokalu użytkowego

Pow. lokalu w m2

Udział w nieruchomości wspólnej

Nr działki

Pow. działki w   m2

Nr Kw

Cena wywoławcza lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu w zł

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

51

4,60

46/28 595

758/557

1028

45 093

(prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu)

620,00 zł

62,00 zł

900

2

52

4,60

46/28 595

620,00 zł

62,00 zł

920

3

53

6,50

65/28 595

870,00 zł

87,00 zł

940

4

54

6,50

65/28 595

870,00 zł

87,00 zł

1000

5

56

6,00

60/28 595

800,00 zł

80,00 zł

1020

stanowiące własność Gminy Brzeszcze,
  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionych lokali odbył się w dniu  09.05.2008r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
  2. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze wymieniony budynek wielolokalowy leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym symbolem J 13 M1.
  3. Lokale nie są obciążone prawem osób trzecich.
  4. Lokale wyposażone są w instalacje oświetleniową, zbywający jednak nie zapewnia dostaw energii elektrycznej.  W lokalach zlokalizowane są wyciory kominowe stanowiące część wspólną nieruchomości. Nabywcy lokali zobowiązani są do ich udostępnienia ich odpowiednim służbom w celu przeprowadzenia kontroli okresowych, konserwacji lub usunięcia awarii. Lokale wymagają wykonania drobnych napraw oraz odświeżenia powłok malarskich.
  5. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2008r. w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, gotówką w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do  dnia 8 sierpnia 2008r.

Uwaga!!
Wpłacenie wadium w wysokości  378,00 zł upoważnia do brania udziału we wszystkich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali użytkowych wymienionych w tabeli w wierszach od 1 do 5.
W przypadku wpłaty wadium na wybrane lokale użytkowe należy podać ich numery.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies