Ogłoszenie o przetargu na wybór najemcy pod place i składowiska.

1.04.2008
: 01.04.2008r

Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/145/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierżawiania
i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz „Regulaminu przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brzeszcze”, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 37/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 września 2005r.

Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem pod place, składowiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki pgr 1518/19 o powierzchni 100 m 2 , położonej w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia w bezpośrednim sąsiedztwie hali warsztatowej, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 50590 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzeszcze.

  1. Działka będąca przedmiotem przetargu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze leży w obszarze usług nieuciążliwych oznaczonych symbolem B.113 UN.
  2. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem na czas nieoznaczony.
  3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 maja 2008 r. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, pokój 127 o godzinie 8 30.
  4. Cena wywoławcza czynszu za najem nieruchomości o pow. 100 m2  wynosi 70,00 zł miesięcznie. Wylicytowana kwota będzie stanowiła czynsz za najem gruntu i będzie powiększona o 22% podatku VAT miesięcznie.
  5. Wadium 100,00 zł.
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium, przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach (BS Miedźna O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.
Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, do dnia 30 kwietnia 2008 r. pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z projektem umowy najmu na działkę będącą przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na działkę będącą przedmiotem przetargu.Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
   
Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, osobiście w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie 032 - 77 28 570 , 77 28 573.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Burmistrz Brzeszcz

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies