Przetarg - tereny rekreacyjne Skidziń

7.08.2008
: 07.08.2008r

Burmistrz Brzeszcz ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym „Ośrodkiem rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowym KWK Brzeszcze” w Skidziniuoznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerami działek:
 • pgr 191/7     o powierzchni     14703 m2,
 • pgr 248/5     o powierzchni       2295 m2,
 • pgr 671/19     o powierzchni       5873 m2,
 • pgr 672/5     o powierzchni       9150 m2,
 • pgr 672/7     o powierzchni       7417 m2,
zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr 12 161 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.
 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zlokalizowana jest we wschodniej części miejscowości Skidziń, na terenie lewego międzywala rzeki Soły. Budynek byłego „Ośrodka rekreacyjno - sportowo – wypoczynkowego KWK Brzeszcze” usytuowany jest na działce pgr 248/5. Jest to budynek parterowy, całkowicie podpiwniczony, kryty jednospadowym, pulpitowym stropodachem, z tarasem od strony wschodniej i północnej, wybudowany został w 1974r. Pozostały teren, będący przedmiotem przetargu jest zadrzewiony w większości drzewami liściastymi.
  Teren posiada możliwość dostępu do uzbrojenia infrastruktury technicznej w zakresie sieci elektrycznej, sieci teletechnicznej oraz sieci wodociągowej.
  Dojazd do byłego „Ośrodka rekreacyjno - sportowo – wypoczynkowego KWK Brzeszcze” odbywa się z głównej drogi o nazwie Wypoczynkowa a następnie drogą dojazdową o nazwie Maniska.
 2. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, w obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Brzeszcze „Wilczkowice – Skidziń” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XXVIII/236/2000 z dnia 27.10.2000r.
  Ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 115, poz. 1179 z dnia 22.12.2000r., położona jest:
  - działki: pgr 671/19 i pgr 672/5 – częściowo w strefie zieleni rekreacyjnej zawierającej podstrefę przeznaczoną na obiekty i urządzenia usługowo – rekreacyjne, oznaczonej symbolem 24.ZR(u), częściowo w strefie korytarza rzeki Soły, oznaczonej symbolem 2.WS.
  Dodatkowo na rysunku planu we wschodniej części parcel uwidoczniono główny ciąg pieszy oraz ciąg ekologiczny,
  - działka pgr 672/7 – w strefie zieleni rekreacyjnej zawierającej podstrefę przeznaczoną na obiekty i urządzenia usługowo – rekreacyjne, oznaczonej symbolem 24.ZR(u), na rysunku planu wzdłuż wschodniej granicy parceli uwidoczniono główny ciąg pieszy. - działki: pgr 191/7 i pgr 248/5 – w strefie zieleni rekreacyjnej zawierającej podstrefę przeznaczoną na obiekty i urządzenia usługowo – rekreacyjne, oznaczonej symbolem 24.ZR(u).
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 września 2008r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
 5. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 182 338,00 zł., w tym:
  - cena budynku recepcyjno - gospodarczego -    49 888,00 zł,
  - cena działki  pgr 191/7 -    44 035,00 zł,
  - cena działki  pgr 248/5 -       9 845,00 zł,
  - cena działki  pgr 671/19 -     26 695,00 zł, 
  - cena działki  pgr 672/5 -     21 169,00 zł,
  - cena działki  pgr 672/7 -30 706,00 zł.
 6. Wadium: 19 000,00 zł.
  UWAGA!!! - Wylicytowana cena nabycia działek niezabudowanych: pgr 191/7, pgr 671/19, pgr 672/5 oraz pgr 672/7, zostanie powiększona o 22% VAT, natomiast wylicytowana cena nabycia działki pgr 248/5 wraz z budynkiem recepcyjno – gospodarczym usytuowanym na terenie byłego „Ośrodka rekreacyjno - sportowo – wypoczynkowego KWK Brzeszcze”, będącym przedmiotem przetargu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług została zwolniona z podatku VAT.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 3 września 2008r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach:
  - gotówką,
  - w obligacjach Skarbu Państwa,
  - lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.
Budynek na terenie ośrodka
Budynek na terenie ośrodka
Tereny rekreacyjne w pobliżu ośrodka
Tereny rekreacyjne w pobliżu ośrodka
Tereny rekreacyjne w pobliżu ośrodka
Tereny rekreacyjne w pobliżu ośrodka
Tereny rekreacyjne w pobliżu ośrodka
Tereny rekreacyjne w pobliżu ośrodka

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies