Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skidziniu przy ul. Wyzwolenia 1

Burmistrz Brzeszcz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości położonych w Skidziniu przy ul. Wyzwolenia 1
 1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 99/18 o pow. 0,1666 ha, położona w Skidziniu, zapisana w księdze wieczystej KR1E/00041825/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu. Nieruchomość ogrodzona, zabudowana parterowym budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 281,35 m2, oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 15,83 m2. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizację, gaz.
 2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 99/13 o pow. 0,0109 ha, położona w Skidziniu, zapisana w księdze wieczystej KR1E/00042075/6 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu. Nieruchomość ogrodzona, niezabudowana.
Nieruchomości stanowią funkcjonalną całość, nie są od siebie oddzielone, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Wyzwolenia.

Budynek użytkowy, parterowy, murowany z cegły pełnej, dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Budynek nieocieplony, posiada instalacje energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną,
ogrzewanie etażowe, gazowe. Obecnie wszystkie instalacje są odłączone.
Zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi EK=308,89 kWh/(m2 · rok).Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXXIII/313/05 z dn. 15 listopada 2005r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 732 poz. 5330 z dn. 21 grudnia 2005r.) wraz ze zmianami, działki położone są w terenie oznaczonym symbolem S.9.UN – tereny usług nieuciążliwych.

Nieruchomości są wolne od zobowiązań.

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, o których mowa w art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości upłynął w dniu 15 września 2023 r. - w przedmiotowym terminie nie złożono żadnego wniosku.

Warunki przetargu:
 1. Prztarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 listopada 2023 r., o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 137.
   
 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 422.291,00 zł (brutto)
  Na cenę wywoławczą składa się:
  - cena działki nr 99/18 w wysokości 415 779,00 zł (udział % w cenie wywoławczej – 98,458%). Cena prawa własności działki nr 99/18 podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem Vat.
  - cena działki nr 99/13 w wysokości 6 512,00 zł (udział % w cenie wywoławczej – 1,542%). Cena prawa własności działki nr 99/13 podlega opodatkowaniu podatkiem Vat – stawka 23%.

  W związku z powyższym, najwyższa cena osiągnięta w przetargu zostanie rozliczona w stosunku 98,458% i 1,542%, kolejno do działki nr 99/18 zwolnionej z podatku Vat oraz do działki nr 99/13 podlegającej opodatkowaniu podatkiem Vat, przyjmując zachodzące między nimi proporcje w cenie.
   
 3. Wadium: 42.229,10 zł
   
 4. Postąpienie nie mniej niż 1% ceny tj.: 4.230,00 zł
   
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 21 listopada 2023 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005. Za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze.
   
 6. Nieruchomości możliwe do obejrzenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.
   
 7. Termin wywieszenia/ publikacji ogłoszenia: od dnia 20.10.2023 r. do dnia 21.11.2023 r.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na wskazany rachunek bankowy.

Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu  ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Burmistrz Brzeszcz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon 32/77 28 559 lub 32/77 28 575.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies