Przetarg - na sprzedaż nieruchomość położona w Jawiszowicach

18.04.2024
Burmistrz Brzeszcz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jawiszowicach na osiedlu Paderewskiego. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu zobowiązane są do wpłaty wadium w terminie do 29 maja 2024 roku. Przetarg zostanie przeprowadzony 6 czerwca 2024 roku.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, nieogrodzona, niezabudowana, położona w Jawiszowicach, składająca się z:
  • działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 734/19 o pow. 0,0730 ha, posiadającej regularny kształt, która zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego, (uchwała nr XLII/427/14 z dnia 25 września 2014 r. z późn. zm.) położona jest w terenie oznaczonym symbolem A15.UN – teren zabudowy usługowej- w zakresie: usługowe obiekty budowlane – nieuciążliwe, w tym: handel detaliczny, gastronomia, biura, edukacja i wychowanie, poradnie medyczne, usługi weterynaryjne, rozrywka i kultura, sport i rekreacja, usługi drobne, obiekty kongresowe i konferencyjne, usługi hotelowe. Istnieją oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci linii ograniczającej zabudowę oraz sieci ciepłowniczej.
  • działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 734/16 o pow. 0,1423 ha, która zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego, (uchwała nr XLII/427/14 z dnia 25 września 2014 r. z późn. zm.) położona jest w terenach oznaczonych symbolami: A18.KSp – teren parkingów powierzchniowych, A14.KDW – teren drogi wewnętrznej, A15.UN – teren zabudowy usługowej. Istnieją oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci sieci kanalizacyjnej.
Działki stanowią funkcjonalną całość, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja, sieć teletechniczna, gaz dostępne są na terenie i w sąsiedztwie nieruchomości.
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr KR1E/00015774/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu. Wpisane ograniczenia w dziale III księgi wieczystej nie dotyczą przedmiotu przetargu. Działki są wolne od zobowiązań.

Warunki przetargu:
  1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 czerwca 2024 r., o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 137.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 268 100,00 zł brutto (podana cena zawiera podatek 23% VAT).
  3. Wadium: 26 810,00 zł
  4. Postąpienie nie mniej niż 1% ceny tj.: 2 700,00 zł
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 29 maja 2024 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005. Za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze.
  6. Nieruchomość możliwa do obejrzenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na wskazany rachunek bankowy.

Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Burmistrz Brzeszcz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon 32/ 77 28 559 lub 32/77 28 575.
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż
os. Paderewskiego w Jawiszowicach - nieruchomość na sprzedaż

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies