Aktualności - Brzeszcze

Ulice Spółdziecza i Graniczna zmodernizowane

Odbiorem końcowym robót zamknięto realizację zadania „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II”. Wśród wyremontowanych dróg są także dwie ulice położne w Gminie Brzeszcze - ul. Spółdzielcza w Jawiszowicach oraz ul. Graniczna w Przecieszynie. Na zaproszenie Starosty Oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego w odbiorze udział wzięli Burmistrz Radosław Szot wraz ze swoim Zastępcą Łukaszem Kobieluszem. » więcej

Komunikat o czasowym zamknięciu ulicy Pańskiej

Z uwagi na prowadzone roboty budowlane związane z przebudową kanalizacji deszczowej w w piątek 12 lipca 2024 w godzinach 7:00 – 15:00 ulica Pańskiej będzie całkowicie zamknięta. Prosimy o zostawienie w tym czasie samochodów poza terenem budowy. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. » więcej

Nabór wniosków o bezpłatne przekazanie przydomowego kompostownika

25 lipca 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków o użyczenie kompostowników. W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy Gminy Brzeszcze mogą bezpłatnie otrzymać kompostownik w ramach umowy użyczenia na okres 12 miesięcy, a po tym okresie kompostownik przejdzie na ich własność. Celem zadania jest edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z bioodpadami, promowanie kompostowania odpadów na własne potrzeby oraz ograniczenie ilości odpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie Gminy Brzeszcze. Do rozdysponowania jest 100 sztuk kompostowników. » więcej

LGD Dolina Soły zaprasza na spotkanie informacyjne

LGD Dolina Soły zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach realizacji nowej strategii rozwoju lokalnego (LSR) i wdrażania nowego budżetu. Dotacje będzie można pozyskać m. in. na rozwój istniejących firm oraz założenie nowych działalności. Podczas spotkania przedstawiony zostanie wstępny harmonogram naborów oraz zasady wnioskowania o środki. Spotkanie odbędzie się w środę 10 lipca 2024 roku o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Zasolu przy ul. Kostka Jagiełły 6 (budynek szkoły i ośrodka zdrowia). Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie u pracowników LGD pod numerem 690 128 018. » więcej

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości położonych w Skidziniu

3.07.2024
Burmistrz Brzeszcz ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skidziniu przy ul. Wyzwolenia 1. Przedmiot przetargu obejmuje dwie działki: działkę nr 99/18 zabudowaną parterowym budynkiem użytkowym (tzw. "stare przedszkole") oraz budynkiem gospodarczym oraz działkę nr 99/13 - nieruchomość niezabudowana. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 358.950,00 zł. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu zobowiązane są do wpłaty wadium w terminie do 2 sierpnia 2024 roku. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 sierpnia 2024 roku. » więcej

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

Rozpoczęły się prace związane z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z opracowaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brzeszcze na lata 2024 – 2027. Zadanie realizuje firma EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski z Pawłowic. W ramach zlecenia firma zobowiązana jest m. in. do wykonania dokumentacyjnych prac terenowych w postaci zdjęć obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, a także innych obiektów (np. prywatnych budynków gospodarczych i mieszkalnych) mających znaczenie dla lokalnej historii i tradycji, wartość architektoniczną i estetyczną. » więcej

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza

27 czerwca br. podczas III Sesji Rady Miejskiej w Brzeszczach Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz jednogłośnie (15 osób za) udzielili Burmistrzowi Radosławowi Szotowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2023 rok oraz udzielili wotum zaufania. » więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Brzeszcze

27.06.2024
Burmistrz Brzeszcz zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miejską w Brzeszczach Uchwały nr LXIV/650/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Brzeszcze oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice administracyjne gminy Brzeszcze. Wnioski do projektu planu ogólnego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w nieprzekraczalny terminie do dnia 31 lipca 2024 roku. » więcej
Starsze »

Komunikaty, informacje

wszystkie »
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies