System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Od 01.07.2013 Gmina Brzeszcze przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zadanie to jest realizowane przez Agencję Komunalną sp. z o.o. w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach, tel. (32) 61 35 022.

Punkt czynny jest w dniach :

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 700 do 2000

 • w soboty w godzinach od 700 do 1400

______________________________________________________________________________________________
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Brzeszcze ma możliwość przywiezienia bez dodatkowej opłaty do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujących rodzajów odpadów:

 • papier,
 • metal
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe (typu TetraPack),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych,
 • budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kg na mieszkańca rocznie z danej nieruchomości,
 • odpady zielone (trawa, liście, chwasty) w workach foliowych koloru brązowego w ilości do 1 m3 (10 worków) na nieruchomość rocznie.

______________________________________________________________________________________________
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenia dzieci, zgony, przemeldowania) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć korektę deklaracji, z której wynika wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Jeśli składający deklarację oświadczy, że będzie segregował odpady - wpisuje kwotę 15,90 zł/osobę, natomiast jeśli oświadczy, że nie będzie segregował - wpisuje kwotę 25,50 zł/ osobę.
Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązujące stawki to:

 • 15,90 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 25,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


W budownictwie wielorodzinnym deklarację składa zarządca nieruchomości.

______________________________________________________________________________________________

 • do pobrania   -  Wzór deklaracji 
   
 • przypadku osób zameldowanych a nie zamieszkałych (np. studenci, osoby przebywające za granicą) należy dołączyć do deklaracji stosowne oświadczenie - Wzór oświadczenia
______________________________________________________________________________________________

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Brzeszcze oraz o poziomie recyklingu:

 • Zmieszane odpady komunalne - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych MBP przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach
 • Odpady zielone - Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia w Kętach przy ul. Kęckie Góry Północne
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych MBP przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użytku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił:
  - w 2017 roku - 45,47%
  - w 2018 roku - 44%
__________________________________________________________________________________________

Uchwały Rady Miejskiej w  Brzeszczach dotyczące systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Brzeszcze

UCHWAŁA NR XI/133/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR VII/73/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat zmienionej uchwałą nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017r.


UCHWAŁA NR XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

UCHWAŁA NR XXXI/220/2016
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze


UCHWAŁA NR XXIV/242/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze


UCHWAŁA NR VIII/45/2015
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.


UCHWAŁA NR VIII/46/2015
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyUCHWAŁA NR XXIV/245/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte


UCHWAŁA NR XXIV/246/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


UCHWAŁA NR XXV/262/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 28 grudnia 2012 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies