Przemoc domowa jest przestępstwem!

Osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie członków rodziny. Z kolei doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że osoba pokrzywdzona często ma mniejszą zdolność rozwiązania problemu. Obawia się o swoje życie i zdrowie. Często towarzyszy temu niewiara, że przemoc można zatrzymać, że można znaleźć pomoc. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach udziela szerokiego wsparcia dla osób pokrzywdzonych - działa gminna infolinia dla osób doznających przemocy 668 994 230.
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 
Gminna infolinia dla osób doznających przemocy działa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00

pod numerem telefonu 668-994-230

(z możliwością podjęcia interwencji kryzysowej w miejscu zamieszkania osób doznających przemocy).


 
Formy przemocy
Rodzaje przemocy Formy przemocy
Przemoc fizyczna policzkowanie, bicie, kopanie, szarpanie, zadawanie ran, usiłowanie lub dokonanie zabójstwa zakazy określonych zachowań
Przemoc psychiczna (emocjonalna) izolowanie, ograniczanie snu, narzucanie własnych sądów, poniżanie, upokarzanie, zastraszanie, zmuszanie do przyglądania się szokującym scenom
Przemoc seksualna zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub groźbach jej użycia
Zaniedbanie nie zapewnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb członka rodziny, zaniedbaniu fizyczne jak i emocjonalnePrzemoc domowa jest przestępstwem!

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” /art. 207 Kodeksu Karnego/.

Ponadto:
►„Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona”art. 190 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),

►„Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu ” – art. 191 k.k.

►„Doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem /zgwałcenie/ oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności” – art. 197 k.k. /przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego/ UWAGA! Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc własną żonę!

►„Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki. przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych /uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego/”- art. 209 k.k. /przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub właściwej instytucji/.

►„Kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej”- art. 278 k.k. i art. 279 k.k. /przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego/,

►„Niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku” – art. 288 k.k. /przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego/,

►„Porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się” – art. 210 k.k.,

►„Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru” – rt. 211 k.k.

►„Doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej” – art. 200 k.k.

►„Rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju” – art. 208 k.k.


Przemoc domową można powstrzymać!
Uzyskaj pomoc dla siebie i swoich bliskich - sprawdź informacje na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach - KLIKNIJ.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies