Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”
jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Opis Projektu

Tytuł projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”
 

Cel projektu:

Istotą projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków - budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Brzeszcze.
Ponadto zamierzeniem projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Brzeszcze oraz modernizacja technologii oczyszczania ścieków - rozbudowa oczyszczalni ścieków, mająca na celu dostosowanie do wymogów prawa środowiskowego (uregulowań polskich i unijnych, w szczególności zapisów dyrektywy unijnej 91/271/EWG97) oraz poprawę warunków infrastrukturalnych, koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego inwestycją (zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ściekow komunalnych).
 

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt obejmuje kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w następujących odcinkach:
 • ulica Kościuszki (od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz od ul. Stefczyka do ul.Leśnej),
 • rejon ulic: Sienkiewicza, Matejki, Parkowej,
 • ulica Górnicza,
 • rejon ulicy Ofiar Oświęcimia (ul. Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu),
 • ulica Piastowska (od ul. Kościuszki do ul. Przedwieśnik oraz ul. św. Idziego),
 • ulica Drobniaka,
 • ulica Daszyńskiego (od ul. Krasickiego do ul. Przecieszyńskiej),
 • ulica Jaśminowa,
 • rejon ulic: Siedliska, Nosala, Ogrodowa, Piekarska - I rozszerzenie
 • rejon ulic: Biała, Hubala, Podlesie - II rozszerzenie
 • konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych „Jaźnik” w Jawiszowicach - III rozszerzenie
W ramach projektu rozbudowana została także kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Górniczej, Piastowskiej i Drobniaka.
 

1
MAPA
zakres pierwotny

 

2
MAPA
zakres I rozszerzenia

 

3
MAPA
zakres II rozszerzenia


Wskaźniki realizacji projektu:

 • długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 19,32 km
 • długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 1,95 km
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 1712 osób (z tego 1323 nowych użytkowników oraz 389 mieszkańców przełączonych do nowego systemu)
 • liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.
 • ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 0,45 tys. Mg/rok
 

Harmonogram realizacji projektu:

 • Termin rozpoczęcia robót budowlanych: luty 2017 (z wyłączeniem kanalizacji w rejonie ul. Piastowskiej, która została przebudowana w 2016 roku)
 • Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania): grudzień 2022 roku
 • Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: grudzień 2023 roku.
 

Źródła finansowania projektu:

Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - umowa nr POIS.02.03.00-00-0031/16-00 z dnia 6 października 2016 roku wraz z aneksami:
 
 • całkowita wartość projektu: 59.255.248,92 zł
 • kwota kosztów kwalifikowalnych: 47.859.182,60 zł
 • kwota wydatków kwalifikowalnych: 35.894.386,95 zł (75% kwoty kosztów kwalifikowalnych)
 • kwota dofinansowania: 30.510.228,90 zł (85% kwoty wydatków kwalifikowalnych)
 • wkład własny Gminy Brzeszcze: 28.745.020,02 zł

zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies