Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”
jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Burmistrz Brzeszcz podpisała umowę na modernizację oczyszczalni ścieków

2017-08-17

W piątek, 11 sierpnia 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Brzeszczach, Burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk podpisała z przedstawicielami spółki MIKO-TECH Sp. z o.o. z Łazisk Górnych umowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”.
Wykonawcę reprezentowali Piotr Zwardoń – Prezes Zarządu oraz Dariusz Bajor – Wiceprezes Zarządu. Umowę podpisano przy kontrasygnacie Skarbnika Brzeszcz – Renaty Dudziak, w obecności Roberta Adamczyka – Zastępcy Burmistrza Brzeszcz, który jednocześnie pełni funkcję pełnomocnika ds. realizacji projektu.
 
Realizacja przedsięwzięcia potrwa do grudnia 2018 r., a wartość robót budowlanych wyniesie 28.899.487,87 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” to kwota ok. 15mln zł. To największa inwestycja w historii brzeszczańskiego samorządu.
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeszczach przewiduje przebudowę i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Część istniejących obiektów i instalacji na terenie obiektu wymaga pilnej wymiany i unowocześnienia, co jest związane nie tylko z rozwojem technologicznym w zakresie oczyszczania ścieków, ale również koniecznością dostosowania do norm polskich i unijnych w tym zakresie.
 
W gospodarce ściekowej podstawowym problemem jest zagospodarowanie osadów. Obecnie osady są gromadzone na poletkach osadowych. Mając na uwadze rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej (m.in. budowę i plany budowy dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej), a co za tym idzie zwiększającą się liczbę osób korzystających z oczyszczalni, ta metoda staje się nieefektywna. Dla zapewnienia stabilnej pracy oczyszczalni zaprojektowano prowadzenie procesu usuwania związków organicznych jak i biogennych  w wielofazowym wysokoefektywnym reaktorze biologicznym.
 
Gmina Brzeszcze w ramach projektu realizuje w związku z tym inwestycję polegającą na kompleksowej modernizacji istniejących obiektów oczyszczalni, w celu zagwarantowania jakości ścieków oczyszczonych, zgodnej z unijną Dyrektywą 91/271/EWG. Działanie takie zdeterminowane jest również koniecznością minimalizowania wysokich kosztów ostatecznego unieszkodliwiania osadów.
 
Realizacja zadania związanego z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków zapewni osiągnięcie m.in. następujących założeń:
  • zapewnienie składu ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • kompleksowe rozwiązanie zagadnienia oczyszczania ścieków,
  • maksymalną automatyzację pracy oczyszczalni ścieków i prostotę obsługi,
  • zwiększenie niezawodności pracy oczyszczalni obiektów,
  • minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
  • ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska zarówno w czasie prowadzenia prac budowlanych przy rozbudowie oczyszczalni i w trakcie eksploatacji oczyszczalni.
 
Szczegółowe informacje o postępach prac zamieszczane będą na stronie internetowej poświęconej realizacji projektu https://brzeszcze.pl/jrp.
 

zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies