Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”
jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Aktualności

Roboty budowlane w rejonie ul. Drobniaka

 • Rozpoczęcie robót: 31.05.2017r.
 • Planowane zakończenie robót: 29.12.2017r.
 • Utrudnienia

Roboty budowlane w rejonie ul. Daszyńskiego

 • Rozpoczęcie robót: 20.07.2017r.
 • Planowane zakończenie robót: 29.12.2017r.
 • Utrudnienia

Roboty budowlane w rejonie ul. Piastowskiej

 • Rozpoczęcie robót: 17.07.2017r.
 • Planowane zakończenie robót: marzec 2018r.
 • Utrudnienia

Roboty budowlane w rejonie ul. Kościuszki

 • Rozpoczęcie robót: 21.08.2017r.
 • Planowane zakończenie robót: marzec 2018r.
 • Utrudnienia

Roboty budowlane w rejonie ul. Ofiar Oświęcimia (ul. Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu)

 • Rozpoczęcie robót: 21.08.2017r.
 • Planowane zakończenie robót: marzec 2018r.
 • Utrudnienia

Roboty budowlane w rejonie ulic: Sienkiewicza, Matejki, Parkowa

 • Rozpoczęcie robót: 21.09.2017r.
 • Planowane zakończenie robót: marzec 2018 r.
 • Utrudnienia
Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu - rozszerzony zakres projektu

Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu - rozszerzony zakres projektu


6 grudnia 2017 roku miało miejsce podpisanie umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań rozszerzonego zakresu projektu w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy Sweco Consulting Sp z o.o. z Poznania.  » więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków - rozszerzenie zakresu projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków - rozszerzenie zakresu projektu

2017-11-06
31 października br. Burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk podpisała aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”. Zmiana umowy oznacza zwiększenie zakresu realizacji projektu, a w efekcie podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych rejonów Gminy Brzeszcze.  » więcej
Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych i związanych z nimi utrudnieniach (4.11.2017r.)

Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych i związanych z nimi utrudnieniach (4.11.2017r.)

2017-11-04
W różnych rejonach Brzeszcz trwają prace budowlano-montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”.Informujemy o planowanym rozpoczęciu i kontynuacji robót oraz przewidywanych utrudnieniach z tym związanych.  » więcej
Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych i związanych z nimi utrudnieniach (27.10.2017r.)

Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych i związanych z nimi utrudnieniach (27.10.2017r.)

2017-10-27
W związku z prowadzonymi w różnych rejonach Brzeszcz pracami budowlano-montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, informujemy o planowanym rozpoczęciu i kontynuacji robót oraz przewidywanych utrudnieniach z tym związanych.  » więcej
Komunikat o planowanym czasowym zamknięciu fragmentu drogi - ulicy Siedliska w Brzeszczach

Komunikat o planowanym czasowym zamknięciu fragmentu drogi - ulicy Siedliska w Brzeszczach

2017-10-20
W dniach od 24.10.2017r. do 27.10.2017r. w godzinach od 6:30 do 19:00 fragment ulicy Siedliska w Brzeszczach będzie zamknięty dla ruchu kołowego i wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu z uwagi na budowę kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.  » więcej
Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych i związanych z nimi utrudnieniach (13.10.2017r.)

Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych i związanych z nimi utrudnieniach (13.10.2017r.)

2017-10-13
W związku z prowadzonymi w różnych rejonach Brzeszcz pracami budowlano-montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, informujemy o planowanym rozpoczęciu i kontynuacji robót oraz przewidywanych utrudnieniach z tym związanych.  » więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (9.10.2017r.)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (9.10.2017r.)

2017-10-09
W kilku rejonach Brzeszcz kontynuowane są roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.  » więcej
Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych przy ul. Kościuszki w rejonie biurowca ZG Brzeszcze

Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych przy ul. Kościuszki w rejonie biurowca ZG Brzeszcze

2017-10-06
Informujemy mieszkańców, że od 9.10.2017r. planowane są prace budowlano-montażowe w rejonie biurowca Zakładu Górniczego Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A. przy ulicy Kościuszki w Brzeszczach, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, mogące powodować utrudnienia w ruchu drogowym.  » więcej
Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych (ul. Matejki)

Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych (ul. Matejki)

2017-09-19
Informujemy mieszkańców, że w związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi w rejonie ulicy Matejki w Brzeszczach, związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym.  » więcej
Przekazanie placu budowy - oczyszczalnia ścieków

Przekazanie placu budowy - oczyszczalnia ścieków

2017-08-24
24 sierpnia 2017 roku miało miejsce przekazanie placu budowy w związku z realizacją zadania  przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”.  » więcej
Burmistrz Brzeszcz podpisała umowę na modernizację oczyszczalni ścieków

Burmistrz Brzeszcz podpisała umowę na modernizację oczyszczalni ścieków

2017-08-17
W piątek, 11 sierpnia 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Brzeszczach, Burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk podpisała z przedstawicielami spółki MIKO-TECH Sp. z o.o. z Łazisk Górnych umowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”.  » więcej
Komunikat o planowanych robotach wodociągowo-kanalizacyjnych (ul. Kościuszki)

Komunikat o planowanych robotach wodociągowo-kanalizacyjnych (ul. Kościuszki)

2017-08-17
W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi w rejonie ulicy Kościuszki w Brzeszczach, związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” oraz budową wodociągu, informujemy o planowanym rozpoczęciu i postępie robót oraz przewidywanych utrudnieniach z tym związanych.  » więcej
Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych (ul. Daszyńskiego)

Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych (ul. Daszyńskiego)

2017-07-14
W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi w rejonie ulicy Daszyńskiego w Brzeszczach, związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” informujemy o planowanym rozpoczęciu i postępie robót oraz przewidywanych utrudnieniach z tym związanych.  » więcej
Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych (ul. Piastowska, ul. Św. Idziego, ul. Sikorskiego, ul. Przyłogi)

Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych (ul. Piastowska, ul. Św. Idziego, ul. Sikorskiego, ul. Przyłogi)

2017-06-30
W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi w rejonie ulic: Piastowskiej, Św. Idziego, Sikorskiego i Przyłogi, związanymi z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” informujemy o planowanym rozpoczęciu i postępie robót oraz przewidywanych utrudnieniach z tym związanych.
 » więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (16.06.2017r.)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (16.06.2017r.)

2017-06-16
Roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” rozpoczęły się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku. Obecnie prace prowadzone są na ul. Jaśminowej, gdzie zakończono już roboty montażowe i wybudowano ok. 284m sieci kanalizacji sanitarnej. Do wykonania pozostają roboty drogowe - odtworzeniowe. W ramach tego zadania przewiduje się podłączenie do kanalizacji sanitarnej 8 budynków.  » więcej
Komunikat o prowadzonych robotach kanalizacyjnych (ul. Jaśminowa, ul. Drobniaka)

Komunikat o prowadzonych robotach kanalizacyjnych (ul. Jaśminowa, ul. Drobniaka)

2017-06-01
W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi w rejonie ulic: Jaśminowej i Drobniaka, związanymi z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” informujemy o planowanym rozpoczęciu i postępie robót oraz przewidywanych utrudnieniach z tym związanych.  » więcej
Preferencyjny kredyt na budowę przyłącza

Preferencyjny kredyt na budowę przyłącza

2017-05-10
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie określił zasady dofinansowywania w 2017 roku inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Właściciele posesji zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego mogą ubiegać się o kredyt z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału. Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego, a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.  » więcej
Spotkanie informacyjne dot. budowy kanalizacji

Spotkanie informacyjne dot. budowy kanalizacji

2017-04-27
W środę 26 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia robót budowalnych związanych z siecią kanalizacyjną, realizowanych w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”. Na zaproszenie Burmistrza Brzeszcz Cecylii Ślusarczyk licznie opowiedzieli mieszkańcy i właściciele posesji zlokalizowanych na obszarze prowadzenia robót.  » więcej
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. budowy kanalizacji

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. budowy kanalizacji

2017-04-18
Informujemy, że 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Brzeszczach odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Brzeszcze dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kościuszki, Sienkiewicza, Matejki, Parkowej, Górniczej, Ofiar Oświęcimia (ul. Nosala, Bojowników Ruchu Oporu, Gwarków), Piastowskiej, Drobniaka, Daszyńskiego i Jaśminowej.  » więcej
Rusza budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Rusza budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2017-04-13
10 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Brzeszczach miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KRISBUD Sp. z o.o. , w imieniu którego umowę podpisała prezes lidera konsorcjum Danuta Machnik. Wartość robót wynosi 6 009 466,89 zł brutto.  » więcej

Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies