Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) Burmistrz Brzeszcz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Brzeszcze.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie Gminy Brzeszcze,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Kandydat na rachmistrza terenowego:
  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • po ukończeniu szkolenia przystępuje do egzaminu testowego.

Ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy Brzeszcze wynosi 1.


Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  • Kwestionariusz zgłoszeniowy na kandydata na rachmistrza terenowego
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub w Urzędzie Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, poprzez pozostawienie pisma w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu do budynku urzędu. Powyższe wytyczne są zgodne z zapisami Zarządzenia Burmistrza Brzeszcz nr 25/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Brzeszczach zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Brzeszcze oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020”.

Nabór trwa w terminie od 15.06.2020 roku do 08.07.2020 roku.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela pracownik Wydziału Środowiska Urzędu Gminy w Brzeszczach pani Ewelina Łagosz, tel. 32/77 28 576.

Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJ.
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies