Urząd Gminy w Brzeszczach

 • Podwórko NIVEA głosowanie od 1 kwietnia od godziny 12.00

  Podwórko NIVEA głosowanie od 1 kwietnia od godziny 12.00

  30.03.2015

  Podwórko NIVEA to konkurs dotyczący budowy placów zabaw dla dzieci i ich rodzin w Polsce ze środków Firmy Nivea. W 2015 roku ma powstać 40 Rodzinnych Placów Zabaw Nivea. Jednym z warunków powstania miejsca zabaw i rekreacji jest uzyskanie jak największej liczby głosów mieszkańców. Gmina Brzeszcze również zgłosiła swój udział w konkursie, która w pierwszym etapie otrzymała pozytywną ocenę i została umieszczona na liście z lokalizacją miejsca w Jawiszowicach na osiedlu Paderewskiego.
   

 • Zakończenie prac w parku przy ulicy Kościuszki w Brzeszczach

  Zakończenie prac w parku przy ulicy Kościuszki w Brzeszczach

  24.10.2014 Informujemy, że zakończone  zostały prace związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie parku przy ulicy Kościuszki w Brzeszcze”. Na realizację projektu Gmina Brzeszcze otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
 • Pierwszy dzwonek 2014

  Pierwszy dzwonek 2014

  Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek” zakłada przyznanie gminom przez samorząd województwa małopolskiego dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt ma na celu zwiększenie szans dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 • Już pływam 2014

  Już pływam 2014

  31.03.2014 Gmina Brzeszcze podpisała umowę z na realizację projektu „Już Pływam”. Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego  w wysokości 9500 zł, 90 uczniów szkół z podstawowych skorzysta z  nauki pływania w ramach projektu „Już pływam” realizowanego w ramach zadania pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 • Język angielski 2014

  Język angielski 2014

  Gmina Brzeszcze  w ramach otwartego konkursu  ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Priorytet IX, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych pozyskała środki unijne w wysokości 55.260 zł na realizację projektu „ANGIELSKI JEST PROSTY”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem będą objęci mieszkańcy Gminy Brzeszcze w wieku 25-64 lata  ze szczególnym  uwzględnieniem  osób bezrobotnych i o niskich dochodach w rodzinie.
 • Prace konserwacyjne przy kapliczce – krzyżu na tzw. Tyrnówce w Brzeszczach

  Prace konserwacyjne przy kapliczce – krzyżu na tzw. Tyrnówce w Brzeszczach

  Wnioskodawca/Inwestor: Gmina Brzeszcze
  Koszt prac: 27 599,57 zł brutto
  Dofinansowanie: 18093,00 zł
 • Prace renowacyjne przy Pomniku ku czci ofiar podobozu Jawischowitz w Brzeszczach

  Prace renowacyjne przy Pomniku ku czci ofiar podobozu Jawischowitz w Brzeszczach

  Wnioskodawca/Inwestor: Gmina Brzeszcze
  Koszt prac: 23 929,08 zł brutto
  Dofinansowanie: 16 749,00 zł
 • Zakończenie przebudowy i remontu Domu Ludowego w Skidziniu

  Zakończenie przebudowy i remontu Domu Ludowego w Skidziniu

  5.12.2012

  W dniu 23. listopada br. protokołem końcowym odbioru robót zakończyła się inwestycja dotycząca przebudowy i remontu Domu Ludowego w Skidziniu. Inwestycja została dofinansowana z działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie przyznania pomocy z programu „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013

 • 1.094 500 zł na budowę kanalizacji sanitarnej

  1.094 500 zł na budowę kanalizacji sanitarnej

  13.06.2012

  Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została przyznana pożyczka w wysokości 1.094 500 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w gminie Brzeszcze – rejon ulic: Pszczyńskiej, Lisice oraz Wspólnej”. Całkowity koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich  wynosi  -  1.713.697,00 zł.

 • Rozstrzygnięcie konkursu „Małopolskie Remizy 2012” - po raz trzeci dla OSP z gminy Brzeszcze

  Rozstrzygnięcie konkursu „Małopolskie Remizy 2012” - po raz trzeci dla OSP z gminy Brzeszcze

  12.06.2012

  W dniu 6 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XXII/383/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Na mocy uchwały, przyznano dotację naszej gminie na  wykonanie robót budowlano-- remontowych pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Przecieszynie użytkowanym przez Stowarzyszenie-Ochotnicza Straż Pożarna Przecieszyn.


   

 • Przebudowa parku miejskiego w Brzeszczach - kwota dofinasowania 861.637 zł

  Przebudowa parku miejskiego w Brzeszczach - kwota dofinasowania 861.637 zł

  13.03.2012

  W dniu 22.03.2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie pani burmistrz Teresa Jankowska podpisze umowę na dofinansowanie przebudowy parku miejskiego w Brzeszczach. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie: 1.247.273,25 zł. Koszty kwalifikowane to 1.013.690,69 zł. Dotacja dla gminy wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, czyli 861.637,08 zł.

 • Dofinansowanie projektów w ramach PROW 2007-2013

  Dofinansowanie projektów w ramach PROW 2007-2013

  6.02.2012

  W styczniu br. zostały podpisane umowy na realizację w naszej gminie poniższych operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 – zakres: odnowa i rozwój wsi oraz tzw. małe projekty. Wnioski były składane w Lokalnej Grupie Działania „Dolina Soły” w Rajsku. Tam były ocenione pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i wybrane do dofinansowania, a następnie trafiły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który oceniał wnioski pod kątem formalnym.

   

Strona: 1 2 3 4 5 6 7
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies