Urząd Gminy w Brzeszczach

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Osiedle Paderewskiego w Jawiszowicach

  Na realizację zadania "Przebudowa drogi  gminnej 510580K ul. Osiedle Paderewskiego w km 0+000 - 0+633,50 oraz rozbudowa drogi gminnej 510580K ul. Osiedle Paderewskiego w km 0+633,50 - 0+855,00 w miejscowości Jawiszowice" Gmina Brzeszcze pozyskała ponad 3,4 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.   
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - remont "Basenu pod Platanem"

  Projekt dotyczący remontu budynku „Basenu pod Platanem” uzyskał 1 milion złotych dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie inwestycyjne obejmuje remont dachu budynku basenu, wymianę klimatyzacji oraz wymianę złóż filtracyjnych dla filtra stacji uzdatniania wody.   
 • „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

  19 stycznia 2021 roku podpisana została umowa nr XXI/15/EK/Z1 w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.
  Celem projekt projektu grantowego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze, przez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
  logotypy: od lewej - Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski, logo Małopolski, flaga Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Społeczny
   

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - przebudowa dróg gminnych

  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, stanowiące rządową "Tarczę dla samorządów". Cały Program, blisko 12 miliardów bezzwrotnego wsparcia, został przeznaczony m.in. na realizację projektów infrastrukturalnych, wsparcie edukacji, cyfryzacji. W ramach pierwszego konkursowego naboru wniosków Gmina Brzeszcze pozyskała 1,89 miliona złotych dotacji na realizację dwóch zadań - "Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach" oraz "Przebudowa dróg ul. Prusa oraz ul. Królowej Jadwigi w Brzeszczach".   
 • Fundusz Sprawiedliwości - dotacje dla OSP

  Gmina Brzeszcze pyskała dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości w ramach Priorytetu: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia  przestępstwem”, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.   
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu

  Gmina Brzeszcze pozyskała dotację na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu. Dofinansowanie w wysokości 1,23 miliona złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę dotacji podpisano 26 listopada 2020 roku.   
 • Remont wozu bojowego OSP w Brzeszczach

  Gmina Brzeszcze pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na remont wozu bojowego OSP w Brzeszczach. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach otrzymała od Gminy Brzeszcze w formie dotacji celowej 55.000 złotych,w tym 30.000 zł to środki pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych.
 • Zakup wozu bojowego dla OSP w Zasolu

  Gmina Brzeszcze pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na zakup wozu bojowego dla OSP w Zasolu. Ochotnicza Straż Pożarna w Zasolu otrzymała od Gminy Brzeszcze w formie dotacji celowej 40.000 złotych. Środki pochodzą z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN tgm zastąpił wysłużonego Jelcza z 1977 roku.

   
 • Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa - MIRS

  Gmina Brzeszcze pozyskała środki z Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Brzeszczach”.  Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS", któego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.


   
 • Małopolskie Remizy 2020

  Gmina Brzeszcze pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na prace remontowo-budowlane w remizie OSP w Jawiszowicach. W ramach zadania zakupiona zostanie nowoczesna elektroniczna syrena alarmowa na bazie głośników szczelinowych.
 • Fundusz Dróg Samorządowych 2020 - „Przebudowa drogi gminnej nr 510570K w km od 0+000,00 do km 1+268,00 ul. Nawsie w miejscowości Jawiszowice, Gmina Brzeszcze”

  Gmina Brzeszcze realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510570K w km 0+000 - 1+268 ul. Nawsie w miejscowości Jawiszowice, Gmina Brzeszcze”, na które pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020).

 • "Zdalna szkoła+" - dodatkowe laptopy dla uczniów z Gminy Brzeszcze

  Gmina Brzeszcze pozyskała 74.984 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła+”. Dzięki otrzymanej dotacji zostanie kupionych blisko 60 laptopów, które trafią do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Umowę grantu podpisano 15 czerwca 2020 roku.

   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies