Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej tzw.Dworek w Skidziniu

17.10.2012

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej

 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 2190/2 o powierzchni 4947 m2, położonej w Skidziniu w rejonie ulic Piwnej i Oświęcimskiej, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00045479/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze. Na nieruchomości usytuowany jest budynek jednokondygnacyjny tzw. „Dworek”, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej pomieszczeń 376,65 m2, powierzchni zabudowy 549,19 m2 i kubaturze 3 495,00 m3.

 

Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.

 

 1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu odległa do 7,5m od osi ul. Oświęcimskiej położona jest w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi lokalnej, oznaczonym symbolem L1x2, odległa do 6m od osi ul. Piwnej oraz pasem szerokości około 10m wzdłuż północnej granicy w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowej, oznaczonym symbolem D1x2, pozostała część w obszarze usług nieuciążliwych przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, oznaczonym symbolem S.5.UN.”P”. Zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego działka znajduje się w obszarze o wysokich walorach kulturowych i zabudowana jest obiektem architektonicznym o wysokiej wartości zabytkowej i historycznej. Ponadto działka znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.

  Budynek byłego „Dworku” ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków opracowanej przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie (Kraków 2007r.)

  Gmina Brzeszcze jest w posiadaniu wytycznych konserwatorskich Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, dotyczących przyszłego zagospodarowania obiektu.
   

 2. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 grudnia 2012r. o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 500 000,00 zł.

 

 1. Wadium: 50 000,00 zł.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 11 grudnia 2012r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.

 

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

 

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

 

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies