Przetarg pisemny nieograniczony na wybór dzierżawcy nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Ludowego w Wilczkowicach

27.11.2012

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony
na wybór dzierżawcy nieruchomości zabudowanej budynkiem
Domu Ludowego w Wilczkowicach

 

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oznaczona jest numerem działki 276/3 o pow. 1997 m2, zabudowana budynkiem Domu Ludowego w Wilczkowicach, zapisana w księdze wieczystej Kw Nr KR1E/00045481/6 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowi własność Gminy Brzeszcze. Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu usytuowany jest budynek Domu Ludowego o łącznej pow. użytkowej 546,87 m2.
   

 2. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej oraz organizowanie spotkań okolicznościowych z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej.
   

 1. Cena wywoławcza stawki czynszu lokalu wynosi:
  1,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.
  Wylicytowana kwota będzie stanowiła stawkę czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej budynku i zostanie powiększona o należny podatek VAT.
   

 2. Wadium - 1 000,00 zł
   

 3. Warunki uczestnictwa w przetargu można odebrać w Urzędzie Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, w pokoju nr 218 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.
   

 4. Termin składania ofert : sekretariat lub informatorium Urzędu Gminy w Brzeszczach,ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r. o godz. 830.
   

 5. Miejsce i termin otwarcia ofert: jawna cześć przetargu odbędzie się w sali nr 127w Urzędzie Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze , w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 900 .
   

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach (nr konta 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 BS Miedźna O/Brzeszcze), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 12 grudnia 2012r.
  W przypadku wpłaty wadium przelewem za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.

 • złożenie pisemnych oświadczeń dołączonych do oferty, że Oferent:
  - zapoznał się z „Regulaminem przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brzeszcze”,
  - zapoznał się ze stanem nieruchomości a zwłaszcza stanem technicznym budynku Domu Ludowego,
  - przygotował ofertę zgodnie z warunkami uczestnictwa w przetargu,
  - zapoznał się z projektem umowy dzierżawy dołączonej do warunków uczestnictwa w przetargui przyjmuje go bez zastrzeżeń,
   

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra. Wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu dzierżawy.
 

Umowa dzierżawy musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i będzie wiązała strony od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r.
 

Szczegółowych informacji na temat przetargu, warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, tel. (032) 7728570, 7728573.


Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies