Ogłoszenie o przetrgu 1505_73_ul. Piekarska

18.08.2009
: 18.08.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

    Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r. oraz uchwały Nr XLVII/434/2002 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ulicy Piekarskiej – działka numer 1505/73 i ustanowienia służebności na gruncie stanowiącym własność Gminy Brzeszcze

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki pgr 1505/73 o powierzchni 2582 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Piekarskiej, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00044654/3 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.

Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona prawem osób trzecich.
 1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem przetargu położona jest w obszarze usługowo – przemysłowym, oznaczonym symbolem B.107.UP. oraz w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.
 2. Dojazd do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbywać się będzie przez działkę pgr 1505/78, na której ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa w postaci przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 m wzdłuż granicy działki pgr 1505/51.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 września 2009r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 600,00 zł.
 5. Wadium: 10 060,00 zł.
 6. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości zostanie powiększona o 22% VAT
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 16 września 2009r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach:
  - gotówką,
  - w obligacjach Skarbu Państwa,
  - lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

      Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.
   
      W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

      Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

      Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.

  Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny. 
Mapa do przetargu 

Wywieszono w dniu 18.08.2009r.
Zdjęto w dniu.......................................

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies