Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy lokalu użytkowego

10.04.2009
: 10.04.2009

Na podstawie Uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 37/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 września 2005r.

Burmistrz  Brzeszcz ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na wybór najemcy
lokalu użytkowego

stanowiącego własność Gminy Brzeszcze, znajdującego się w budynku socjalno – gospodarczym usytuowanym na nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia, oznaczonej numerem działki pgr 1505/40 zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr 7518 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu,
 1. Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na okres 3 lat w celu prowadzenia działalności  gastronomicznej ze sprzedażą piwa i innych napojów alkoholowych (kawiarnia)
 2. Opis lokalu:
  Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi - 174,45 m2
  w tym:
  - powierzchnia lokalu użytkowego (kawiarni wraz  z zapleczem i WC -131,55 m2
  - powierzchnia magazynów -    42,90 m2
  Lokal  wyposażony jest w następujące instalacje: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną i telekomunikacyjną
 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze budynek,w którym znajduje się lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu leży w terenach oznaczonych symbolem B.129.ZU obszary zieleni urządzonej
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 kwietnia 2009r. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, pokój nr 127 o godz 900.
 5. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu wynosi:
  - 15,00 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu użytkowego,
  - 5,00 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej magazynów.
 6. Licytowana będzie stawka czynszu w wysokości 15,00 zł 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego
 7. Wylicytowana kwota będzie stanowiła stawkę czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej  lokalu użytkowego (kawiarni wraz  zapleczem i WC) i będzie powiększona o 22% podatku VAT miesięcznie
 8. Stawka czynszu za pomieszczenia przynależne do lokalu (magazyny) zostanie powiększona proporcjonalnie o procentowy wzrost wylicytowanej stawki czynszu za lokal użytkowyi będzie powiększona  o 22% podatku VAT miesięcznie
 9. Wadium - 1 300,00 zł
 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  - wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2009r.  przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach BS Miedźna O/Brzeszcze 44844610162002007523740005 ( za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach),lub w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach:
    * gotówką,
    * w obligacjach skarbu Państwa,
    * lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego,
  - złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, do dnia 27 kwietnia 2009r. pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z projektem umowy najmu lokalu użytkowego będącego przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
Wpłacone wadium zastanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu przez niego umowy najmu na lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu.

Umowa musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Najemca będzie ponosił koszty zużycia mediów w lokalu użytkowym będącym przedmiotem przetargu.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, osobiście w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem telefonu(032) 7728570, 7728573.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Brzeszcze, dnia 10 kwietnia 2009r.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies