Burmistrz Brzeszcz ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Brzeszczach

12.02.2009
: 12.02.2009

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., a także stosownych Uchwał Rady Miejskiej w Brzeszczach:

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza
czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych położonych w Brzeszczach przy ul. Daszyńskiego* wylicytowana cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie powiększona o 22% VAT

Nieruchomości nie są obciążone prawem osób trzecich.
  1. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze nieruchomości będące przedmiotem przetargu leżą w obszarze zabudowy jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonym symbolem B 288 M3.
  2. Gmina Brzeszcze w 2004 r. nabyła od „Kompani Węglowej” S. A. w Katowicach prawo użytkowania wieczystego wymienionych nieruchomości w związku z powyższym nie może odpowiadać za wady ukryte w nieruchomościach.
  3. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 16 marca 2009 r. w godzinach ustalonych w tabeli w kolumnie 7, w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 11 marca 2009r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach:
    - gotówką,
    - w obligacjach Skarbu Państwa,
    - lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Uwaga!
W przypadku wpłaty wadium na wybrane działki należy podać ich numery.
Wpłacenie wadium w wysokości 7 071,00 zł upoważnia do brania udziału we wszystkich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w tabeli w  wierszach  od  1  do  4.


Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wniesione przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku niestawienia się osoby, która wygra przetarg w oznaczonym dniu i godzinie w Kancelarii Notarialnej w celu spisania umowy notarialnej lub stawienie się i nie podpisanie umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium przepadnie na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies