Od Telespotkań Do Integracji

Projekt  pn. „OD TELESPOTKAŃ DO INTEGRACJI” realizowany jest przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej grupy niepełnosprawnych ruchowo klientów pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej nie posiadających zatrudnienia, z terenu gminy Brzeszcze.

Cele szczegółowe, to ograniczenie izolacji niepełnosprawnych ruchowo klientów, poprawa dostępu do informacji, szkoleń, podniesienie kwalifikacji zawodowych tych osób, podniesienie poziomu ich umiejętności społecznych, poprawa ich funkcjonowania społecznego, ograniczenie barier w ich relacjach społecznych, zwiększenie efektywności pracy OPS poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego. Jako wartość dodaną projektu założono podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat barier w integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Grupą docelową są osoby niepełnosprawne ruchowo w wieku aktywności zawodowej, nie posiadające zatrudnienia korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Brzeszcze . W roku 2008  działaniami objęto 8 osób niepełnosprawnych.
Projekt przewiduje kontynuowanie działań w 2009 roku dla  10 osób niepełnosprawnych.
Rezultatem zakładanym  będzie zwiększenie kwalifikacji zawodowych  niepełnosprawnym  ruchowo klientom dzięki szkoleniom przez internet i ich wejście na rynek pracy (poszukiwanie ofert pracy i aplikowanie o zatrudnienie).

Projekt dofinansowywany jest z  Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 roku kwota dofinansowania wyniosła 78 081.86 zł, zaś wkład własny 13 342.82 zł

Zespół projektu tworzą:
Marek Podleszanski – kierownik projektu, Agnieszka Michałek – Śmieszkowicz – koordynaror merytoryczny, Krystyna Majdak – specjalista d/s rozliczeń finansowych

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies