Kwiecień

 • Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2017/2018

  28.04.2017 Informujemy,iż rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze zaczyna się w dniu 04.05.2017 r. w systemie elektronicznym NABO i potrwa do dnia 10.05.2017r.
  Poniżej link do strony dla rodziców-zgłoszenia dzieci w systemie NABO ( początek rekrutacji 04.05.2017 od godz. 9.00)

  https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/
 • Pogotowie przeciwpowodziowe

  28.04.2017 ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 BURMISTRZA BRZESZCZ z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego


  W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wisła w miejscowości Jawiszowice, oraz wysokiego stanu wody na rzece Soła wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Brzeszcze od dnia 28 kwietnia 2017 roku od godz. 9.30 .
  Całodobowy dyżur pełnią w godzinach pracy Urzędu pracownicy Urzędu Gminy w Gminnym
  Punkcie Kontaktowym w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, tel. 32 77-27-500, fax 32 77-28-591.

  Poza godzinami pracy Urzędu, dyżur w domu pełnią członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tj. Pan Józef Szczerbowski tel. 502-440-595, Pan Marian Bukowczan tel. 509-931-005
 • Przebudowa ul. Bielskiej w Jawiszowicach

  Przebudowa ul. Bielskiej w Jawiszowicach

  W dniu 24 kwietnia br. został przekazany plac budowy pod inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielskiej w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+450”,
  Przedsięwzięcie zostanie zrealizowanie z udziałem środków pozyskanych z budżetu Państwa
  w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 oraz środków Gminy Brzeszcze i Powiatu Oświęcimskiego.
  Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlano- Drogowo- Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc ze Spytkowic, a wartość zawartej umowy to ok. 3,5 mln zł brutto.
 • Utrudnienia w ruchu pojazdów na odcinku ul. Piastowskiej

  Utrudnienia w ruchu pojazdów na odcinku ul. Piastowskiej

  25.04.2017 - 12.05.2017 Konsorcjum firm AWT RECULTIVACE PL sp. z o. o. i AWT REKULTIVACE A.S. informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac naprawczych związanych z wymianą nawierzchni nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów w dniach od 25 kwietnia do 12 maja 2017 r. na odcinku ul. Piastowskiej: START - przed skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego, KONIEC – za skrzyżowaniem z ul. Lisowce (przy sklepie Netto). W związku z powyższym trasa autobusów MZK będzie zmieniona - informacje na przystankach.

  Większość prac prowadzona będzie bez całkowitego zamknięcia ww. odcinka ul. Piastowskiej, aby umożliwić dojazd mieszkańcom do posesji, Gimnazjum, budynku OSP i sklepu Netto, jednak planowane jest kilkugodzinne całkowite zamknięcie drogi w ciągu 2 dni w okresie od 8 do 12 maja 2017 r., podczas wykonywania robót asfaltowych.
   

   
 • Spotkanie informacyjne dot. budowy kanalizacji

  Spotkanie informacyjne dot. budowy kanalizacji

  27.04.2017 W środę 26 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia robót budowalnych związanych z siecią kanalizacyjną, realizowanych w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”. Na zaproszenie Burmistrza Brzeszcz Cecylii Ślusarczyk licznie opowiedzieli mieszkańcy i właściciele posesji zlokalizowanych na obszarze prowadzenia robót.
 • Informacja o zakończeniu projektu

  Informacja o zakończeniu projektu

  27.04.2017 Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Brzeszcze zakończyła realizację projektu pod nazwą: „Podniesienie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
 • Ile środków z dotacji unijnych pozyskała gmina Brzeszcze w ostatnich latach? Zobacz liczby

  Władze gminy Brzeszcze postawiły sobie za cel realizację kluczowych dla mieszkańców inwestycji w tym także finalizację wcześniej niedokończonych projektów.
   
  Ten ambitny plan zrealizowany został niemal rzutem na taśmę w przeciągu dwóch lat - 2014 - 2016. Nieprzeciętna przewaga w pozyskanej kwocie instrumentów finansowych na realizację inwestycji w Brzeszczach wyniosła bagatela sumę 36 744 570,20 zł, co w porównaniu z pozyskaną kwotą 3 260 226,88 zł w latach 2007-2013 stanowi ponad trzydziestomilionowe przebicie w bardzo krótkim czasie.

 • Rusza budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

  Rusza budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

  10 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Brzeszczach miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”.

  W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KRISBUD Sp. z o.o. , w imieniu którego umowę podpisała prezes lidera konsorcjum Danuta Machnik.  Wartość robót wynosi 6 009 466,89 zł brutto.
 • Rekordowy progres gminy Brzeszcze - fakty i liczby

  Rekordowy progres gminy Brzeszcze - fakty i liczby

  W ciągu ostatnich dwóch lat w Brzeszczach obserwuje się dynamiczny wzrost dochodów gminy, a także idący za nim znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych, co nie pozostaje bez pozytywnego wpływu na życie mieszkańców, a także sąsiednich gmin. Stabilny rozwój potencjału finansowego i inwestycyjnego gminy jest wynikiem ciężkiej pracy obecnych władz samorządowych z burmistrz Cecylią Ślusarczyk na czele, co przekłada się z kolei na wzrost znaczenia Brzeszcze w całym regionie Małopolskim. Na uwagę zasługuje przede wszystkim długofalowa polityka finansowa gminy w realizację której wpisane jest stworzenie podatnego gruntu na sfinalizowanie strategicznych dla Brzeszcz inwestycji, a także skuteczne i systematyczne obniżanie zadłużenia gminy.
 • KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE BRZESZCZE

  KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE BRZESZCZE

  Zgodnie z planem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Oświęcimskiego kwalifikacja wojskowa dla gminy Brzeszcze odbędzie się w dniach od 7 kwietnia do
  12 kwietnia 2017 r.
 • Złagodzenie dotychczasowych ograniczeń dla hodowców drobiu

  Złagodzenie dotychczasowych ograniczeń dla hodowców drobiu

  Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) łagodzi dotychczasowe ograniczenia dla hodowców drobiu. Rozporządzenie uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie. Przewiduje jednak pewne ograniczenia.
 • Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza ze stacji WIOŚ

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie opublikował pierwsze w tym roku dane o stężeniu benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Pomiary zostały zarejestrowane w styczniu br. przez stacje pomiarową znajdującej się w Brzeszczach przy ul. Kościelnej.

Strona: 1 2
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies