Informacja o zakończeniu projektu

27.04.2017
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Brzeszcze zakończyła realizację projektu pod nazwą: „Podniesienie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Celem projektu była redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Pierwotna umowa została zawarta w dniu 15.07.2015 r. pomiędzy Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Brzeszcze.

Jego realizacja przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Brzeszczach, a tym samym osiągnięcia następujących rezultatów:

1) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Gminne nr 1 przy ul. Szkolnej 6 w Brzeszczach:
 1. docieplenie stropów oraz ścian budynku o łącznej powierzchni 4.807,76 m2,
 2. wymiana 66 okien o łącznej powierzchni 344,88 m2 na PCV 3-szybowe,
 3. wymiana 8 szt. drzwi drewnianych o łącznej powierzchni 30,97 m2 na drzwi energooszczędne,
 4. zastosowanie systemu paneli fotowoltaicznych (160 szt.) do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne szkoły o mocy 40 kW,
 5. wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie energooszczędne typu LED (606 źródeł światła oraz opraw oświetleniowych),
 6. montaż systemu zarządzania energią w budynku (BMS) – sterowanie oświetleniem (czujniki ruchu) oraz monitorowanie zużycia oraz produkcji energii elektrycznej przez ogniwa fotowoltaiczne.
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Projektowa „WŁODARZ” Michał Włodarz oraz Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych „ECOMEX“ Sp. z o.o.
 
Modernizacja budynku przyniosła następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 539,3 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 71,9 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 28,3 MWh/rok
 
2) Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 3 w Brzeszczach:
 1. docieplenie stropodachu, ścian oraz podłóg na gruncie o łącznej pow. 6.427,98 m2,
 2. wymiana instalacji systemu grzewczego, w tym grzejników na konwektorowe z głowicami termostatycznymi (40 szt),
 3. wymiana 1 szt. drzwi drewnianych o powierzchni 1,6 m2 na drzwi energooszczędne,
 4. likwidacja części przeszklenia ściany południowej o pow. 66,48 m2 oraz wymiana okien o pow. 24,64 m2 na PCV 3-szybowe,
 5. wymiana 40 szt. baterii umywalkowych na zawory czerpalne czasowe,
 6. likwidacja pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych słabo zaizolowanych i zastąpienie ich pompą ciepła typu powietrze-woda o mocy 8,1 kW,
 7. zastosowanie systemu paneli fotowoltaicznych (160 szt.) do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne szkoły o łącznej mocy 40 kW,
 8. wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie energooszczędne typu LED (606 źródeł światła oraz opraw oświetleniowych),
 9. montaż systemu zarządzania energią w budynku (BMS) – sterowanie oświetleniem (czujniki ruchu) oraz monitorowanie zużycia oraz produkcji energii elektrycznej przez ogniwa fotowoltaiczne.
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Projektowa „WŁODARZ” Michał Włodarz oraz Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych „ECOMEX“ Sp. z o.o.
 
Modernizacja budynku przyniosła następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 584,0 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 70,00 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 7,3 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 27,1 MWh/rok
                        
Całkowity koszt wykonanego zakresu prac zrealizowanych w ramach pierwotnej umowy wyniósł 3.283.000,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 2.407.824,66 zł.      
 
W wyniku realizacji ww. zakresu prac zostały osiągnięte następujące wskaźniki Projektu:
 1. Wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 -  659,4 Mg/rok
 2. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych – 62,7 MWh/rok 
 3. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych budynków – 296.625,56 zł/rok
 
W dniu 31.08.2016 r.  zawarty został aneks do ww. umowy, którego zakres obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków Przedszkoli mieszczących się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 38 (Przedszkole ŻYRAFA) oraz przy ulicy Narutowicza 6 w Brzeszczach Przedszkole SŁONECZKO), a także  budynków Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 6 w Brzeszczach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza 3 w Brzeszczach.

Jego realizacja przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów:

1) Przedszkole ŻYRAFA przy ulicy Kazimierza Wielkiego 38 w Brzeszczach:
 1. docieplenie stropodachu, stropów oraz ścian o łącznej powierzchni 1.290,25 m2;
 2. wymiana stolarki okiennej – 62 szt. o pow. 155,55 m2 na PCV 3-szybowe;
 3. wymiana 5 szt. drzwi drewnianych o pow. 23,13 m2 na drzwi aluminiowe;
 4. wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED (308 opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła);
 5. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 63 grzejników wraz z termozaworami oraz ok. 199 mb przewodów.
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Projektowa „WŁODARZ” Michał Włodarz
 
Modernizacja budynku przyniosła następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 167,0 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 16,3 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 
2) Przedszkole SŁONECZKO przy ulicy Narutowicza 6 w Brzeszczach:
 1. docieplenie stropodachu oraz ścian o łącznej powierzchni 991,14 m2;
 2. wymiana stolarki okiennej – 7 szt. o pow. 4,65 m2 na PCV 3-szybowe;
 3. wymiana 1 szt. drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe, 3-szybowe;
 4. wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED (136 opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła);
 5. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 62 grzejników wraz z termozaworami oraz ok. 187 mb przewodów.
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Projektowa „WŁODARZ” Michał Włodarz
 
Modernizacja budynku przyniosła następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 125,1 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 4,16 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 
3) Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 3  w Brzeszczach:
 1. docieplenie stropodachu o łącznej powierzchni 2.056,84 m2 ;
 2. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 131 grzejników wraz z termozaworami oraz ok. 1.722 mb przewodów;
 3. pełna integracja systemu zarządzania energią w budynku (BMS) - strefowe sterowanie oświetleniem adaptacyjnym w korytarzach i piwnicy, zarządzanie ogrzewaniem w budynku-sterowanie temperaturą grup pomieszczeń (zwiększ. liczby niezależnie sterowanych stref), pozyskiwanie danych z systemu obsługi PV i pompy ciepła, synchronizacja z nowymi funkcjami rozszerzonego BMS, archiwizacja danych z liczników.
Wykonawca robót: Firma Remontowo-Budowlana DANPRO Daniel Buczyński, PUPH OTECH Sp. z o .o. oraz Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych „ECOMEX“ Sp. z o.o.  
 
Modernizacja budynku przyniosła następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 6,7 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 0,0 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 
4) Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Szkolnej 6 w Brzeszczach:
 1. wymiana stolarki okiennej – 24 szt. o pow. 40,54 m2 na PCV 3-szybowe;
 2. pełna integracja systemu zarządzania energią w budynku (BMS) - strefowe sterowanie oświetleniem adaptacyjnym w korytarzach i piwnicy, zarządzanie ogrzewaniem w budynku-sterowanie temperaturą grup pomieszczeń (zwiększ. liczby niezależnie sterowanych stref), pozyskiwanie danych z systemu obsługi PV i synchronizacja z nowymi funkcjami rozszerzonego BMS, archiwizacja danych z liczników
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Projektowa „WŁODARZ” Michał Włodarz oraz Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych „ECOMEX“ Sp. z o.o.
 
Modernizacja budynku przyniosła następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 13,1 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 0,0 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 
Całkowity koszt ww. prac, w ramach rozszerzenia nr 1 realizowanego Projektu, wyniósł 2.037.313,29 zł, z czego kwota dofinansowania to 1.496.512,36 zł.      
 
W wyniku realizacji ww. zakresu prac zostały osiągnięte następujące wskaźniki Projektu:
 1. Wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 -  187,6 Mg/rok
 2. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych – 0,0 MWh/rok
 3. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych budynków – 377.130,12 zł/rok
 
W listopadzie 2016 r. Gmina Brzeszcze złożyła do NFOŚiGW kolejny wniosek aplikacyjny, który został oceniony pozytywnie i w dniu 27.01.2017 r. podpisano drugi aneks do umowy, którego celem jest uzyskanie dofinansowania na realizację II rozszerzenia projektu obejmującego następujący zakres:

1) Przedszkole nr 1 „Pod Kasztanami” przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzeszczach (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach):
 1. docieplenie stropodachu, stropów oraz ścian o łącznej powierzchni 1.120,04 m2;
 2. wymiana stolarki okiennej – 5 szt. o pow. 3,54 m2 na PCV 5-komorowe,
 3. wymiana fasady szklanej o pow.80 m2 na PCV 2-komorowe,
 4. wymiana 1 szt. drzwi o pow.2,24 m2 na PCV 2-komorowe,
 5. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 52 grzejników wraz z termozaworami oraz ok. 372 mb przewodów,
 6. modernizacja instalacji c.w.u. - rozprowadzenie ok. 90,8 mb przewodów z polietylenu sieciowanego (nowe zasilanie z sieci) wraz z montażem pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 19 kW i sprawności 3,8,
 7. wymiana istniejącego źródła ciepła na indywidualny węzeł kompaktowy dla c.o. i c.w.u. o mocy 46 kW,
 8. montaż 60 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 15,90 kW,
 9. montaż systemu zarządzania energią BMS – regulacja oświetleniem adaptacyjnym, sterowanie węzłem cieplnym i temperaturą pomieszczeń (zwiększenie liczby niezależnie sterowanych stref), wizualizacja produkcji energii elektrycznej z systemu paneli fotowoltaicznych (PV),
 10. modernizacja systemu wentylacji – montaż 2 rekuperatorów ceramicznych,
 11. wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED (76 opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła).
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „ELBUD” Bogusław Luranc
 
Modernizacja budynku przyniesie następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 197,7 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 1,3 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 19,5 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 15,8 MWh/rok
 
2) Szkoła Podstawowa  im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  przy ul. Kusocińskiego 1 w Jawiszowicach (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach):
 1. docieplenie stropodachu, stropów oraz ścian o łącznej powierzchni 2.916,28 m2;
 2. wymiana 3 szt. drzwi o pow. 11,42 m2 na PCV 2-komorowe,
 3. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 144 grzejników wraz z termozaworami oraz ok. 1.345,92 mb przewodów,
 4. modernizacja instalacji c.w.u. (rozprowadzenie ok. 219,4 mb przewodów z polietylenu sieciowanego) wraz z montażem pompy kaskadowej (3 pompy ciepła typu powietrze-woda) o łącznej mocy 31,8 kW,
 5. wymiana istniejącego źródła ciepła na 4 kotły gazowe kondensacyjne o łącznej mocy 380 kW,
 6. montaż 120 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 31,8 kW,
 7. montaż systemu zarządzania energią BMS – regulacja oświetleniem adaptacyjnym, sterowanie kotłami grzewczymi i temperaturą pomieszczeń (zwiększenie liczby niezależnie sterowanych stref), wizualizacja produkcji energii elektrycznej z systemu PV,
 8. modernizacja systemu wentylacji – montaż 20 rekuperatorów ceramicznych,
 9. wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED (365 opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła).
Wykonawca robót: S.C. „HANDREM – Brzeszcze” R.A. Palka
 
Modernizacja budynku przyniesie następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 1.503,3 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 80,7 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 32,6 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 22,3 MWh/rok
 
3) Przedszkole nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach przy ul. K. I. Gałczyńskiego 1 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach):
 1. docieplenie stropodachu, stropów oraz ścian o łącznej powierzchni 1.349,40 m2;
 2. wymiana stolarki okiennej – 75 szt. o pow. 128,63 m2 na PCV 5-komorowe,
 3. wymiana fasady szklanej o pow. 108 m2 na PCV 2-komorowe,
 4. wymiana 4 szt. drzwi o pow. 10,60 m2 na PCV 2-komorowe,
 5. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 66 grzejników wraz z termozaworami oraz ok. 457,4 mb przewodów,
 6. modernizacja instalacji c.w.u. (rozprowadzenie ok. 60 mb przewodów z polietylenu sieciowanego) wraz z montażem hybrydowej centrali grzewczej o mocy 19 kW i sprawności 3,8 (pompa ciepła typu powietrze-woda + kocioł gazowy kondensacyjny),
 7. wymiana istniejącego źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 95 kW,
 8. montaż 40 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 10,6 kW,
 9. montaż systemu zarządzania energią BMS – regulacja oświetleniem adaptacyjnym, sterowanie kotłem grzewczym i temperaturą pomieszczeń (zwiększenie liczby niezależnie sterowanych stref), wizualizacja produkcji energii elektrycznej z systemu paneli fotowoltaicznych (PV),
 10. modernizacja systemu wentylacji – montaż 20 rekuperatorów ceramicznych,
 11. wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED (207 opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła).
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „ELBUD” Bogusław Luranc
 
Modernizacja budynku przyniesie następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 478,0 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 38,9 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 5,1 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 12,5 MWh/rok
 
4) Szkoła Podstawowa w Przecieszynie przy ul. Wyzwolenia 54a (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie):
 1. docieplenie dachu, stropów oraz ścian o łącznej powierzchni 747,07 m2;
 2. wymiana 1 szt. drzwi o pow. 2,76 m2 na PCV 2-komorowe,
 3. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 12 grzejników wraz z termozaworami oraz ok. 188 mb przewodów,
 4. modernizacja instalacji c.w.u. (rozprowadzenie ok. 65,4 mb przewodów z polietylenu sieciowanego) wraz z montażem hybrydowej centrali grzewczej o mocy 6 kW i sprawności 3,8 (pompa ciepła typu powietrze-woda + kocioł gazowy kondensacyjny),
 5. wymiana istniejącego źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 25 kW,
 6. montaż 20 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 5,3 kW,
 7. montaż systemu zarządzania energią BMS – regulacja oświetleniem adaptacyjnym, sterowanie kotłem grzewczym i temperaturą pomieszczeń (zwiększenie liczby niezależnie sterowanych stref), wizualizacja produkcji energii elektrycznej z systemu paneli fotowoltaicznych (PV),
 8. modernizacja systemu wentylacji – montaż 5 rekuperatorów ceramicznych,
 9. wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED (47 opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła).
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Projektowa „WŁODARZ” Michał Włodarz
 
Modernizacja budynku przyniesie następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 129,4 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 5,7 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 2,1 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 5,3 MWh/rok
 
5)  Przedszkole w Przecieszynie przy ul. Wyzwolenia 56 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie):
 1. docieplenie dachu oraz ścian o łącznej powierzchni 1.416 m2;
 2. wymiana 4 szt. drzwi o pow. 8,64 m2 na PCV 2-komorowe,
 3. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 34 grzejników wraz z termozaworami oraz ok. 370 mb przewodów,
 4. modernizacja instalacji c.w.u. (rozprowadzenie ok. 106 mb przewodów z polietylenu sieciowanego) wraz z montażem hybrydowej centrali grzewczej o mocy 12 kW i sprawności 2,65 (pompa ciepła typu powietrze-woda + kocioł gazowy kondensacyjny),
 5. wymiana istniejącego źródła ciepła na 2 kotły gazowe kondensacyjne o mocy 120 KW,
 6. montaż 56 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 14,84 kW,
 7. montaż systemu zarządzania energią BMS – regulacja oświetleniem adaptacyjnym, sterowanie kotłem grzewczym i temperaturą pomieszczeń (zwiększenie liczby niezależnie sterowanych stref), wizualizacja produkcji energii elektrycznej z systemu paneli fotowoltaicznych (PV),
 8. modernizacja systemu wentylacji – montaż 5 rekuperatorów ceramicznych,
 9. wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED (67 opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła).
Wykonawca robót: S.C. „HANDREM – Brzeszcze” R.A. Palka
 
Modernizacja budynku przyniesie następujące oszczędności i efekty ekologiczne:
 1. oszczędność energii cieplnej – 362,7 MWh/rok
 2. oszczędność energii elektrycznej – 14,6 MWh/rok
 3. produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych – 3,1 MWh/rok
 4. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 14,2 MWh/rok
 
Całkowity koszt ww. prac, w ramach rozszerzenia nr 2 realizowanego Projektu, wynosi 5.521.310,80 zł, z czego kwota dofinansowania to 4.066.331,79 zł.  
 
W wyniku realizacji ww. zakresu prac, objętych rozszerzeniem Projektu nr 2, zostaną osiągnięte następujące wskaźniki Projektu:
 1. Wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 -  1.325,70 Mg/rok
 2. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych – 132,40 MWh/rok
 3. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych budynków – 792.636,93 zł/rok
 
Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 10.841.624,09 zł, z czego kwota dofinansowania to 7.970.668,82 zł.  
 
 
WSKAŹNIKI DLA PROJEKTU OGÓŁEM:
 1. Wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 -  2.172,70 Mg/rok
 2. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych – 195,10 MWh/rok
 3. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych budynków – 1.466.392,61 zł/rok
 
Wybrane wskaźniki wyniku całego projektu:
 1. Łączna powierzchnia docieplonych przegród budynków: 23.122,76m2,
 2. Wymiana 241 szt okien o powierzchni: 768,91 m2,
 3. Liczba zainstalowanych pomp ciepła: 8 szt o łącznej mocy 95,9 kW,
 4. Liczba zainstalowanych paneli fotowoltaicznych: 616 szt o łącznej mocy 158,44 kW,
 5. Liczba wymienionych źródeł światła: 2418 szt.
 
Wskaźniki rezultatu całego projektu:
 1. Liczba termomodernizowanych budynków: 9,
 2. Liczba wymienionych źródeł ciepła: 16,
 3. Zmodernizowano 2 węzły cieplne,
 4. Zamontowano 7 systemów zarządzania energią w budynkach,
 5. Moc zainstalowanych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii: 0,25434 MW.
 
 
Opracowali:
Grażyna Czajkowska
Tomasz Janyk
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies