Zakończono kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej

2.08.2018
23 lipca br. Gmina Brzeszcze uzyskała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Przedsięwzięcie, którego dotyczy pozwolenie, składało się z 7 zadań, realizowanych w następujących rejonach Brzeszcz:
  • ul. Kościuszki (od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz prawa strona od ul. Leśnej do ul. Stefczyka),
  • ul. Sienkiewicza, ul. Matejki, ul. Parkowa,
  • ul. Górnicza,
  • ul. Ofiar Oświęcimia (wzdłuż linii kolejowej, ul. Nosala, ul. Gwarków, ul. Bojowników Ruchu Oporu),
  • ul. Piastowska (od ul. Kościuszki do ul. Św. Wojciecha oraz ul. Św. Idziego),
  • ul. Drobniaka,
  • ul. Daszyńskiego (od ul. Krasickiego do ul. Przecieszyńskiej).

Łącznie powstało 6.967,97 mb kanalizacji grawitacyjnej,  925,19 mb rurociągu tłocznego. Powstały 4 przepompownie ścieków wraz ze studniami rozprężnymi. Ponadto w wyniku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej wybudowano 1.854,57 mb kanałów deszczowych oraz wykonano metodą  bezwykopową renowację 183 mb istniejącego kanału deszczowego. Już 9 kwietnia br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie zadania 8, stanowiącego kanalizację w rejonie ul. Jaśminowej w Brzeszczach.

Zakłada się, że wszystkie osiem nowo wybudowanych odcinków kanalizacji umożliwi przyłączenie do sieci ok. 840 osób. Właściciele nieruchomości objętych w/w inwestycjami mają możliwość i obowiązek wykonywania przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z przekazanym przez Urząd Gminy w Brzeszczach projektem budowlanym przyłącza kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych na stronie https://brzeszcze.pl/informacje-dot-wykonania-przylaczy-do-kanalizacji-sanitarnej,8373
 
W przypadku braku takiego projektu po uprzednim uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nieruchomości i złożeniu kompletu dokumentów wynikających z obowiązującego regulaminu odprowadzania ścieków w siedzibie operatora sieci kanalizacyjnej – Agencji Komunalnej w Brzeszczach ul. Kościelna 7, tel. 32 211 13 64 lub 604 584 898. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie http://ak.brzeszcze.pl/oferta-cenniki/zaklad-oczyszczania-sciekow-i-kanalizacji,48

Ponadto informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który jest instytucją finansową wspierającą zadania określone w ustawie prawo ochrony środowiska na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW, udziela dopłat do częściowej spłaty kredytów bankowych w zakresie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegółowe informacje o zakresie wsparcia w 2018 roku zamieszczono na stronie https://www.wfos.krakow.pl/oferty/przylacza-kanalizacyjne-4/

Do końca br. potrwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonu ulic: Siedliska, Nosala, Ogrodowej i Piekarskiej, a także w rejonie ul. Ofiar Oświęcimia (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Piekarską i w obrębie ulic Kolejowej, Przemysłowej do ul. Leśnej).

Więcej informacji dot. budowy kanalizacji na stronie internetowej

 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies