Termomodernizacja placówek oświatowych w dobrym tempie

28.12.2015
Zgodnie z harmonogramem, przebiegają roboty budowlane związane termomodernizacją budynku szkoły nr 1 ul. Szkolna 6 w Brzeszczach oraz nr 2 ul. Mickiewicza 3 w Brzeszczach.
Tych z Państwa, którzy nie odwiedzili jeszcze naszej strony internetowej https://brzeszcze.pl/eog, na której umieszczamy informację na temat projektu informuję, że zadanie jest realizowane w ramach programu Operacyjnego PL04 – „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w którym udział wzięła Nasza Gmina i uzyskała dofinansowanie na realizację projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, koszty realizacji zadania kształtują się w następujący sposób:
Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 288 996,25zł
Całkowite koszty kwalifikowalne: 3 275 342,91zł
Kwota dotacji: 2 412 222,66zł
Poziom dofinansowania: 73,64794231%.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkół nr 1 i nr 2 w Brzeszczach poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Budynek SP nr 1 mieszczący się przy ul. Szkolnej 6 pochodzi z lat 1930, a dobudowana część z 1993 r., natomiast budynek SP nr 2 mieszczący się przy ul. Mickiewicza 3 wybudowany został w latach 60-tych ubiegłego wieku. W obu obiektach instalacje systemu ciepłej wody użytkowej, systemy grzewcze, wentylacyjne oraz wbudowane oświetlenie posiadają szereg wad wynikających z przestarzałych rozwiązań technicznych oraz z długoletniego użytkowania. Obecny stan techniczny budynków powoduje duże zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków, a także duże zużycie energii na potrzeby systemów wentylacyjnych oraz oświetlenia wbudowanego.

Termomodernizacja budynków zagwarantuje znaczne zredukowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło (energię końcową) powodując uzyskanie bardzo dobrego efektu energetycznego oraz ekologicznego.

W ramach przedmiotowego projektu planowane jest wykonanie:

I. W budynku szkoły nr 1 przy ul. Szkolnej 6:
 1. Docieplenia stropów oraz ścian zewnętrznych w celu zmniejszenia ich przenikalności.
 2. Wymiany okien.
 3. Wymiany drzwi drewnianych i stalowych na drzwi ocieplone z uszczelkami.
 4. Systemu paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne szkoły.
 5. Wymiany oświetlenia wbudowanego jarzeniowego na energooszczędne typu LED, w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej.

II. W budynku szkoły nr 2 przy ul. Mickiewicza 3:
 1. Wymiany instalacji systemu grzewczego, w tym grzejników na konwektorowe z zaworami z głowicami termostatycznymi.
 2. Indywidualnego węzła kompaktowego z regulatorem pogodowym.
 3. Wymiany drzwi stalowych na drzwi ocieplone z uszczelkami.
 4. Likwidacji części przeszklenia ściany południowej - zamurowanie do wysokości 0,80 m
 5. Wymiany baterii umywalkowych na zawory czerpalne czasowe.
 6. Likwidacji pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych słabo zaizolowanych
 7. Instalacji pompy ciepła typu powietrze - woda, w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 8. Docieplenia stropodachu, ścian zewnętrznych oraz podłóg na gruncie w celu zmniejszenia ich przenikalności.
 9. Systemu paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne szkoły.
 10. Wymiany oświetlenia

Na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu stworzona została specjalna struktura organizacyjna, w skład której wchodzi :
 1. Pani Grażyna Czajkowska, Tomasz Janyk - kierownicy projektu, odpowiedzialni za koordynację całości działań związanych z realizacją projektu oraz jego promocją, kontrolę sposobu eksploatacji inwestycji, nadzór nad terminowością realizacji inwestycji, organizowanie narad sprawozdawczych, zarządzanie ryzykiem w projekcie
 2. Pan Marek Łatka - Inspektor nadzoru, sprawuje nadzór techniczny nad przebiegiem inwestycji
 3. P. Agnieszka Hulin - Specjalista ds. zamówień publicznych
 4. „Firma Projektowo-Budowlana „WŁODARZ” Michał Włodarz” z Pałecznicy, Wykonawca robót budowlanych, branża architektoniczna i sanitarna
 5. Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych „ECOMEX” Sp. z o.o. z Gliwic, Wykonawca robót w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych

W realizację projektu zaangażowani są również pracownicy Wydziałów: Inwestycji, Promocji i Rozwoju oraz Finansowego Urzędu Gminy w Brzeszczach.
Od momentu podpisania umowy w dniu 17.08.2015r. na realizacje robót budowlanych, wykonano projekty budowlane i projekty wykonawcze oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych do organu architektoniczno-budowlanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Na podstawie wykonanej dokumentacji do dnia 21.12.2015r. stan zaawansowania prac jest następujący:

I. W budynku szkoły nr 1 przy ul. Szkolnej 6:
 1. Wymieniono okna.
 2. Zamontowano na dachu od strony południowej panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne szkoły.
 3. Wymiana drzwi – w trakcie.

II W budynku szkoły nr 2 przy ul. Mickiewicza 3:
 1. Docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych – w trakcie.
 2. Wymiana baterii umywalkowych na zawory czerpalne czasowe – w trakcie.
 3. Instalacja pompy ciepła typu powietrze - woda, w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepłej wody użytkowej – w trakcie.
W czasie realizacji robót termomodernizacyjnych, stwierdzono zły stan techniczny pokrycia dachu budynku szkoły nr 2, szczególnie na części wyższej budynku które przy montażu paneli fotowoltaicznych mogłoby doprowadzić do pękania papy i nieszczelności, dlatego Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu remontu dachu i kominów. W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych „Firma Remontowo-Budowlana „DANPRO” Daniel Buczyński” z Włoszczowej. Planowany termin zakończenia robót 31.12.2015r.

Gmina Brzeszcze stara się obecnie o rozszerzenie wniosku o kolejne obiekty gminne. O efektach tych starań będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Bez dofinansowania ze strony Państw – Darczyńców (granty EOG i Norweski Mechanizm Finansowy stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) realizacja przedmiotowego projektu nie byłaby możliwa.

PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies