Tarcza antykryzysowa. Pomoc dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tzw. Tarczę Antykryzysową.  Z jakich form pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy?
Małopolska Tarcza Antykryzysowa -
Bony dla samozatrudnionych - nabór wniosków (08.2020) - KLIKNIJ

Specjalna oferta Małopolskie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - KLIKNIJ


Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bon rekompensacyjny - nabór wniosków dla przedsiębiorców (05.2020) - KLIKNIJ***************************************************************************************************************
Ochrona miejsc pracy i dofinansowanie do wynagrodzeń
Dla pracodawców, których obroty gospodarcze w następstwie wystąpienia COVID-19 spadły, przewidziane zostało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.
 
Zwolnienie ze składek dla mikrofirm
Dla mikrofirm zatrudniających do 9 osób przewidziane zostało zwolnione ze składek ZUS przez 3 miesiące tj. od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujących dla niego osób. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Przedsiębiorca oraz pracujący na jego rzecz pracownicy zachowują prawo od świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
 
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Dla mikroprzedsiębiorców została przewidziana pożyczka w wysokości do 5.000,00 zł przez okres 6 miesięcy. Pożyczka jest jednorazowa, wypłacana ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05%, zaś okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W obecnie proponowanym rozwiązaniu przewiduje się, że pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Dla przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19 przewidziane zostało prawo odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. przychodów niższych o co najmniej 50%. Obniżenie jest jednorazowe, nie więcej niż o kwotę 5.000.000,00 zł. Tarcza odroczyła także niektóre terminy wykonania obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach.

źródło: www.biznes.gazetaprawna.pl
 
W rządowym serwisie www.gov.pl/koronawirus przygotowano zbiór najważniejszych rozwiązania prawnych:
  Przedsiębiorco! Nie musisz pojawiać się w Urzędzie Gminy, wiele spraw załatwisz z domu!
Usługi CEIDG online:  
Ponadto sprawdź:        
 Ważne kontakty:
 • 22 560 16 00 - specjalna linia telefoniczna ZUS: jeśli szukasz informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
   
 • 800 190 590 - całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: jeśli nie wiesz jak postępować w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem


Wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Brzeszcze.

Przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa ma problemy finansowe może ubiegać się o:
 
 1. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości,
 2. przesunięcie płatności z tytułu najmu gruntów i lokali będących własnością Gminy Brzeszcze.
Płatności za miesiące kwiecień - maj 2020 roku zostaną odroczone/przesunięte do 31 sierpnia 2020 roku.
 

Co należy złożyć?
 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym opis sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca i wyjaśnieniem w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na działalność finansową przedsiębiorstwa.
   
 2. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową tj. sprawozdanie finansowe za 2018 r., za 2019 r. lub inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową (w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności czy rozłożenia na raty podatku od nieruchomości)
 
W przypadku ulgi udzielanej w formie pomocy de minimis należy złożyć:
 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POBIERZ
 2. oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy dotyczące bieżącego roku oraz 2 poprzedzających lat (2018-2019)
 
Każdy wniosek przedsiębiorcy będzie rozpatrywany indywidualnie.
 
Informujemy, że Gmina Brzeszcze nie pobiera opłaty prolongacyjnej.  
 
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w następujący sposób:
- przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e- PUAP  (adres: /6m973oagob/skrytka )

- przesłać w wersji papierowej pocztą na adres:
Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze.

-złożyć w wersji papierowej osobiście, do specjalnej skrzynki zawieszonej przy wejściu głównym do Urzędu Gminy:

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies