Przetarg ustny nieruchomość zabudowana - Nosala

23.04.2013
OGŁOSZENIE O  PRZETARGU
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30.09.2005r., a także Uchwały Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w Brzeszczach przy ul. Nosala,
Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 1189/38 o powierzchni 2549 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Nosala, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00024681/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze. Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu usytuowany jest budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 199m2.
  1. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
  2. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze działka 1189/38 odległa do 7,5m od osi ul. Nosala położona jest w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi lokalnej, oznaczonym symbolem L1x2, odległa do 10m od osi torów kolejowych w obszarze komunikacji kolejowej, oznaczonym symbolem KK, pozostała część w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonym symbolem B.149.M3. Ponadto parcela znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV” a zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego przeważająca jej część w terenie ciągu ekologicznego.
  3. Budynek położony na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, ze względu na swój stan techniczny przeznaczony został do rozbiórki na podstawie Decyzji Nr 312/11 z dnia 16.05.2011r. Starosty Oświęcimskiego.
  4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 maja 2013r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 57 600,00 zł.
  6. Wadium: 5 760,00 zł.
  7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 22 maja 2013r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Wywieszono w dniu 23.04.2013

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies