Przetarg ustny nieruchomość gruntowa niezabudowana - Lesisko

6.05.2013
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30.09.2005r., a także Uchwały Nr XXXII/277/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Lesisko
Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 2497/75 o powierzchni 22331 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Lesisko, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00044774/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.
  1. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
  2. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze działka 2497/75 położona jest w około 17% w terenie infrastruktury technicznej – terenie związanym z gospodarowaniem odpadami z terenami zieleni oznaczonym symbolem 2IS/ZU, pozostała część w terenie zabudowy przemysłowej i usług komercyjnych oznaczonym symbolem 1P/U, gdzie na rysunku planu zaznaczono strefę ograniczonego użytkowania związaną z przebiegiem sieci średniego i wysokiego napięcia oraz sieć energetyczną wysokiego napięcia. Ponadto działka położona jest w terenie górniczym „Brzeszcze IV”
  3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 lipca 2013r. o godzinie 1100 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 000 000,00 zł.
  5. Wadium: 100 000,00 zł.
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 8 lipca 2013r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.


Wywieszono w dniu 6.05.2013r.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies