Program „Opieka wytchnieniowa" - zgłoszenia

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 do zgłoszenie chęci skorzystania z tej usługi. Pomoc w ramach Programu polega na zapewnieniu opieki osobie niesamodzielnej tak, by w tym czasie jej opiekun faktyczny mógł odpocząć, załatwić sprawy w urzędach lub udać się na leczenie.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024– edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 

 
Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osobyz  niepełnosprawnością,
 2. w ośrodku wsparcia,
 3. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego
  w formie dziennej,
 4. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 6. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu , spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby
  z niepełnosprawnością,
 2. w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 3. w ośrodku wsparcia,
 4. w rodzinnym domu pomocy,
 5. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego
  w formie pobytu całodobowego,
 6. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 9. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Limit godzin do wykorzystania dla 1 uczestnika w ramach pobytu dziennego wynosi nie więcej niż 240 godzin na rok, a w przypadku pobytu całodobowego nie więcej niż 14 dób w roku. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu są bezpłatne!

Ze względu na krótki termin przygotowania przez OPS zapotrzebowania na skorzystanie z usługi przez mieszkańców Gminy Brzeszcze, zgłoszenia od osób zainteresowanych przyjmowane są:
 • do piątku 10 listopada 2023 r. osobiście w OPS (ul. Mickiewicza 6, Brzeszcze, pokój 104)
 • do niedzieli 12 listopada 2023 r. poprzez wiadomość e-mail [email protected]
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Bliższe informacje można uzyskać u pracowników OPS pod numerem telefonu: 32 700 87 29.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - KLIKNIJ

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies