Piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Brzeszczach przy ul. Siedliska

28.10.2011
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., a także także Uchwał Rady Miejskiej w Brzeszczach:
 • Uchwała Nr XXXVI/413/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Siedliska,

 • Uchwała Nr XXXVI/411/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Siedliska,

 • Uchwała Nr XXXVI/412/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Siedliska,

 • Uchwała Nr XXXVI/415/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Siedliska,

 • Uchwała Nr XXXVI/410/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Siedliska,

 

Burmistrz Brzeszcz ogłasza piąte
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
w Brzeszczach przy ul. Siedliska

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia w m2

Nr KW

Cena wywoławcza nieruchomości*

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1

2

3

4

5

6

7

1

1510/8

1343

KR1E/00042031/6

49 355,00 zł

4 936,00 zł

1000

2

1510/9

1073

KR1E/00042031/6

39 433,00 zł

3 944,00 zł

1030

3

1510/10

1068

KR1E/00042031/6

39 249,00 zł

3 925,00 zł

1100

4

1510/11

1068

KR1E/00042031/6

39 249,00 zł

3 925,00 zł

1130

5

1510/12

1037

KR1E/00042031/6

38 110,00 zł

3 811,00 zł

1200

* wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o 23% VAT

Nieruchomości gruntowe nie są obciążone prawem osób trzecich.

 

 1. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze nieruchomości gruntowe, będące przedmiotem przetargu położone są:

 • działka pgr 1510/8 w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonym symbolem B.118.M3.,

 • działki: pgr 1510/9, pgr 1510/10, pgr 1510/11 oraz pgr 1510/12 pasem szerokości około 5 m wzdłuż swej północnej granicy w obszarze usługowo - przemysłowym oznaczonym symbolem B.107.UP pozostała część w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonym symbolem B.118.M3.

  Ponadto nieruchomości położone są w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.

 1. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 30 listopada 2011r. w godzinach ustalonych w tabeli w kolumnie 7, w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 25 listopada 2011r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.

 

Uwaga!

 • W przypadku wpłaty wadium na wybrane działki należy podać ich numery.

 • Wpłacenie wadium w wysokości 20 541,00 zł upoważnia do brania udziału we wszystkich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości wymienionych w tabeli w wierszach od 1 do 5.Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.


W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies