Przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy części nieruchomości niezabudowanej - ogródek piwny

25.02.2011
: 25.02.2011

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z regulaminem przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 37/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 września 2005r., który znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy
w Brzeszczach.
Burmistrz  Brzeszcz
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na wybór najemcy części nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu numerem działki pgr 763/15 o pow. 200 m2 , położonej w Brzeszczach przy ul. Dworcowej (park miejski), zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr KR1E/00024681/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.
 1. Oferowana do oddania w najem część nieruchomości przeznaczona jest na zorganizowanie i prowadzenie samodzielnego ogródka piwnego.
 2. Wymieniona część nieruchomości przeznaczona jest do oddania w najem
  od dnia 1 maja 2011r.  do dnia 30 września 2011r.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2011 r. o godz. 9 00  w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój nr 127.
 4. Cena wywoławcza stawki czynszu za najem wynosi:
  6,50 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni gruntu.
  Wylicytowana kwota będzie stanowiła stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni gruntu i będzie powiększona o 23% podatku VAT miesięcznie.
 5. Wadium - 650,00 zł
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  - wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach (nr konta 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 BS Miedźna O/Brzeszcze), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 28 marca 2011r. W przypadku wpłaty wadium przelewem za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.
  - złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 do dnia 28 marca 2011r. pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z regulaminem przetargu oraz z projektem umowy najmu na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra. Wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na przedmiot przetargu. Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, tel (032) 7728570, 7728573.
Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.                                      

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies