Informacja ws. dodatków z tytułu kosztów ogrzewania gospodarstw domowych

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r., poz.1967). Zgodnie z zapisami ustawy gospodarstwom domowym przysługuje dodatek z tytułu ogrzewania pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, gazem LPG lub olejem opałowym.



Gospodarstwom domowym wpisanym lub zgłoszonym do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)
do 11 sierpnia 2022 roku (data zgłoszenia zmiany/modyfikacji deklaracji) oraz gospodarstwom domowym wpisanym do bazy CEEB po raz pierwszy po tej dacie, przysługuje dodatek w wysokości:
  • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
    (Uwaga! Sieć gazowa to gaz ziemny, który jest innym rodzajem paliwa niż gaz LPG. Ustawa nie przewiduje dopłat do budynków ogrzewanych gazem ziemnym z sieci gazowej).

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.
Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.


Wnioski, zgodnie z zamieszczonymi poniżej wzorami, można składać od poniedziałku 26 września 2022 roku w Urzędzie Gminy w Brzeszczach (ul. Kościelna 4). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska - tel. 32/77 28 557 lub 576.


Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r., poz.1967) - KLIKNIJ
 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - KLIKNIJ


Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw - KLIKNIJ
 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą - KLIKNIJ


Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw - KLIKNIJ

 



Informacja ws. dodatków z tytułu kosztów ogrzewania gospodarstw domowych paliwem stałym (węglem) - KLIKNIJ

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies