Dodatek węglowy - wzór wniosku

W środę 17 sierpia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Obsługę wniosków dla mieszkańców Gminy Brzeszcze prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej - KLIKNIJ.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - POBIERZ (plik .pdf)


Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach (ul. Mickiewicza 6) w pok. 114 (I piętro) od poniedziałku 22 sierpnia 2022 roku w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 -14:00
 • wtorek: 8:00 -14:00
 • środa: 10:00 - 16:00
 • czwartek: 8:00 -14:00
 • piątek: 8:00 - 12:00

Wnioski można także składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP - KLIKNIJ


!!UWAGA!!
Z przyczyn organizacyjnych we wskazanych poniżej terminach wnioski nie będą przyjmowane
(*aktualizacja dat - 03.10.2022)

►wrzesień:

 • 02.09.2022 r. (piątek)
 • 13.09.2022 r. (wtorek)
 • 20.09.2022 r. (wtorek)
 • 23.09.2022 r. (piątek)
► październik*:
 • 18.10.2022 r. (wtorek)
 • 27.10.2022 r. (czwartek)
listopad*:
 • 03.11.2022 (czwartek)
 • 04.11.2022 (piątek)
 • 15.11.2022 (wtorek)
 • 16.11. 2022 (środa)

*aktualizacja dat - 03.10.2022

Informacje pomocne w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dodatek węglowy:

 • Organ, do którego składany jest wniosek o wypłatę dodatku: Burmistrz Brzeszcz.
 • Osoba składająca wniosek podaje swoje dane, w tym: imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce należy wpisać ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • W formularzu należy zaznaczyć jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy.
  Pamiętaj! Wskazane  źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (baza CEEB). Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Formularz należy podpisać! Składający wniosek oświadcza, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Zgodnie z treścią ustawy - KLIKNIJ - dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


UWAGA!
Warunkiem ubiegania się o przyznanie dodatku węglowego, jest zgłoszenie źróła ogrzewania zamontowanego w budynku, w którym mieszka wnioskujący, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - KLIKNIJ.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies